Baharın gəlişi

Nəticələır - Növlər

Ağ Leylək
24%
Kənd Qaranquşu
26%
Uzunqanad
27%
Ququ Quşu
16%
Qızılı-qızlarquşu
3%
Sahil Qaranquşu
4%

ən yüksək 10 əhalisinə görə

yox
Ölkə
yox
Ölkə
1
İrlandiya
6
Qazaxstan
2
Latviya
7
Rumıniya
3
Belarusiya
8
Russiya
4
Çexiya
9
Azərbaycan
5
Litva
10
Xorvatiya
Ölkələrin sıralanması
yox
Ölkə
Cəmi
Ağ Leylək
Kənd Qaranquşu
Uzunqanad
Ququ Quşu
Qızılı-qızlarquşu
Sahil Qaranquşu
1
Albania
955
10
646
220
9
70
0
2
Azərbaycan
185
0
51
59
40
24
11
3
Belarusiya
2703
1356
389
582
246
23
107
4
Belçika
0
0
0
0
0
0
0
5
Bosnia və Hersoqovina
2
1
1
0
0
0
0
6
Botsvana
0
0
0
0
0
0
0
7
Bolqarıstan
78
40
0
0
0
38
0
8
Burkina Faso
0
0
0
0
0
0
0
9
Kamerun
0
0
0
0
0
0
0
10
Çexiya
2213
778
577
477
334
2
45
11
Çernoqoriya
20
3
9
1
2
4
1
12
Kipr
2
0
1
1
0
0
0
13
Almaniya
2
2
0
0
0
0
0
14
Estoniya
0
0
0
0
0
0
0
15
İspaniya
9
0
7
1
1
0
0
16
Yunanıstan
3
0
1
2
0
0
0
17
Fransa
2
1
1
0
0
0
0
18
Qana
0
0
0
0
0
0
0
19
Ermənistan
17
1
15
1
0
0
0
20
Xorvatiya
57
7
40
2
4
4
0
21
İrlandiya
3276
0
1190
977
710
0
399
22
İzrail
1
0
0
1
0
0
0
23
Italiya
99
0
68
24
6
1
0
24
Qazaxstan
1198
2
677
396
30
13
80
25
Keniya
1
0
0
0
0
1
0
26
Latviya
1008
427
191
143
205
0
42
27
Litva
274
40
4
221
9
0
0
28
Luksemburq
0
0
0
0
0
0
0
29
Macarıstan
12
3
3
1
3
2
0
30
Макedoniya
1
0
1
0
0
0
0
31
Malavi
0
0
0
0
0
0
0
32
Malta
0
0
0
0
0
0
0
33
المغرب(
0
0
0
0
0
0
0
34
Mauritanie
0
0
0
0
0
0
0
35
Nigeriya
1
0
1
0
0
0
0
36
Hollandiya
0
0
0
0
0
0
0
37
Özbəkistan
353
41
40
186
23
32
31
38
Polşa
246
167
33
19
20
4
3
39
Portuqalliya
0
0
0
0
0
0
0
40
Russiya
4364
593
686
1493
1249
341
2
41
Rumıniya
942
706
135
26
71
3
1
42
Cənubi Afrika Respublikası
11
1
0
0
0
10
0
43
Ruanda
0
0
0
0
0
0
0
44
საქართველო
0
0
0
0
0
0
0
45
İsveçrə
98
20
38
18
16
4
2
46
Syerra Leone
0
0
0
0
0
0
0
47
Sloveniya
15
2
7
1
5
0
0
48
Slovakiya
1
1
0
0
0
0
0
49
Serbiya
72
40
22
5
5
0
0
50
Finlyandiya
0
0
0
0
0
0
0
51
İsveç
0
0
0
0
0
0
0
52
Türkiyə
65
41
1
23
0
0
0
53
Tunis Respublikası
0
0
0
0
0
0
0
54
Uqanda
0
0
0
0
0
0
0
55
Birləşmiş Krallıq
8
1
3
1
3
0
0
56
Укraina
345
113
63
90
35
42
2
57
Zambiya
0
0
0
0
0
0
0
58
Zimbabve
0
0
0
0
0
0
0