Baharın gəlişi

Nəticələır - Növlər

Ağ leylək
18%
Kənd qaranquşu
30%
Uzunqanad
17%
Ququ quşu
22%
Qızılı-qızlarquşu
10%
Sahil qaranquşu
2%
Yaxalıqlı bozca
2%

Ən yüksək 10 əhalisinə görə

Xeyr
Ölkə
Xeyr
Ölkə
1
İrlandiya
6
Malta
2
Latviya
7
Litva
3
Belarusiya
8
Qazaxstan
4
Çexiya
9
Azərbaycan
5
Russiya
10
Mauritanie
Ölkələrin sıralanması
Xeyr
Ölkə
Cəmi
Ağ leylək
Kənd qaranquşu
Uzunqanad
Ququ quşu
Qızılı-qızlarquşu
Sahil qaranquşu
Yaxalıqlı bozca
1
Albania
245
5
230
0
2
8
0
0
2
Azərbaycan
238
34
43
53
9
34
2
63
3
Belarusiya
1734
927
331
266
173
5
28
4
4
Belçika
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Bosnia və Hersoqovina
1
0
1
0
0
0
0
0
6
Botsvana
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Bolqarıstan
1
1
0
0
0
0
0
0
8
Burkina Faso
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Kamerun
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Çexiya
1155
323
363
214
249
5
0
1
11
Çernoqoriya
5
2
1
0
1
1
0
0
12
Kipr
5
0
3
1
1
0
0
0
13
Almaniya
3
2
0
1
0
0
0
0
14
Estoniya
0
0
0
0
0
0
0
0
15
İspaniya
11
6
2
3
0
0
0
0
16
Yunanıstan
2
0
0
1
0
1
0
0
17
Fransa
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Qana
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Ermənistan
11
7
2
1
0
1
0
0
20
Xorvatiya
39
28
9
0
1
1
0
0
21
İrlandiya
1157
2
586
103
352
0
110
4
22
İzrail
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Italiya
131
1
86
28
11
5
0
0
24
Qazaxstan
505
1
464
2
37
1
0
0
25
Keniya
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Latviya
537
190
53
257
37
0
0
0
27
Lebanon
0
0
0
0
0
0
0
0
28
Litva
117
33
6
45
33
0
0
0
29
Luksemburq
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Macarıstan
18
3
9
2
2
1
0
1
31
Макedoniya
5
3
2
0
0
0
0
0
32
Malavi
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Malta
13
0
0
0
0
0
0
13
34
المغرب(
0
0
0
0
0
0
0
0
35
Mauritanie
93
1
5
0
0
0
0
87
36
Nigeriya
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Hollandiya
1
0
1
0
0
0
0
0
38
Özbəkistan
220
17
33
125
8
18
15
4
39
Polşa
223
92
57
33
28
2
5
6
40
Portuqalliya
0
0
0
0
0
0
0
0
41
Russiya
5169
246
1238
902
1719
1058
3
3
42
Rumıniya
293
197
53
8
19
8
8
0
43
Cənubi Afrika Respublikası
0
0
0
0
0
0
0
0
44
Ruanda
0
0
0
0
0
0
0
0
45
საქართველო
0
0
0
0
0
0
0
0
46
İsveçrə
42
9
15
8
8
2
0
0
47
Syerra Leone
0
0
0
0
0
0
0
0
48
Sloveniya
33
5
12
2
14
0
0
0
49
Slovakiya
0
0
0
0
0
0
0
0
50
Serbiya
11
8
2
1
0
0
0
0
51
Finlyandiya
0
0
0
0
0
0
0
0
52
İsveç
0
0
0
0
0
0
0
0
53
Türkiyə
3
1
1
1
0
0
0
0
54
Tunis Respublikası
1
1
0
0
0
0
0
0
55
Uqanda
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Birləşmiş Krallıq
80
6
43
9
11
0
11
0
57
Uкraina
9
1
2
2
2
1
1
0
58
Zambiya
0
0
0
0
0
0
0
0
59
Zimbabve
0
0
0
0
0
0
0
0