Qızılı qızlarquşu

Qızılı qızlarquşu. Qızılı qızlarquşu Avropanın ən rəngli quşlarından biridir. Bədəninin aşağı hissəsi mavi-yaşıl rəngdədir, üst hissəsində əsasən qırmızı və narıncı rəngləri görə bilərsiniz, baxmayaraq ki, orada bəzi yaşıl və mavi çalarlar da var. Dimdiyinin altında geniş sarı ləkə görürsən və qırmızı gözdən qara bir zolaq keçir. Rənglərin çoxluğuna baxmayaraq, onu yaşadığı çiçəklərlə dolu çəmənliklərdə görmək asan deyil. Bu quşu müşahidə etmək üçün, həşəratlarla qidalanma zamanı məftillərə, hündür ağaclara və digər yüksək ərazilərə oturmağını gözləmək lazımdır.
Cavan qızlarquşu və yetkin fərd arasındakı fərqi necə izah etmək olar? Cavan qızılı qızlarquşu yetkinlərdən daha az parlaq və daha kiçikdir. Cücələrin quyruqlarında uzun orta lələk yoxdur.
Qidalanması. Əsasən uçan həşəratları yeyirlər. Adətən müxtəlif növ arılar, bəzən cırcırama tuturlar. Bəslənmə dövründə hər gün 225 arı ağırlığında həşərat tutmaq məcburiyyətindədirlər.
Qızılı qızlarquşunun yuvası. Qızılı qızlarquşu, çox vaxt çaylara və ya digər su anbarlarına yaxın ərazidə, gözəl mənzərəli açıq sahələr axtarır. Dik yamaclarda torpaq üzərində yuvalar qurur, burada çoxalmaq üçün yeraltı yuvalar (dərinliyi 1.5-3 m) qazırlar. Qızlarquşu bir-birlərinə balalarını böyütməyə kömək edir, birgə yaşamağı sevirlər.

Qışlaması. Qızılı qızlarquşunun qışlama yerləri Afrikada, Sahara səhrasından cənubda yerləşir.
Avropada qızılı qızlarquşunun populyasiyası. Qızılı qızlarquşu əsasən Avropanın cənub və cənub-şərq hissəsində yayılıblar.