Kənd qaranquşu

Qaranquşlar tünd arxaları, parıldayan mavi, pas rəngli boğazlar, ağ qarınlar və uzun haçalanmış quyruqlara malik kiçik quşlardır. Uçduqda tamamilə qara görünə bilər - uzun quyruğu və uçuş üsulu ilə tanımaq asandır. Məftillər və ya binaların kənarları boyunca oturduqları zaman bir-biri ilə ciggildəşir- hətta sizi yuxudan oyada bilərlər! Onlar baharda şimala, Avropaya yuva qurmaq, bala çıxarmaq və böyütmək üçün uçurlar. Mart ayından sentyabr ayına qədər onları Azərbaycanda görə bilərsiniz.
Qaranquşlar kiçik bir kasa şəklində tüpürcək və palçıqdan yuva qururlar.

Qaranquş ilə uzunqanad arasındakı fərqi necə müəyyən etmək olar? Uzunqanad qaranquşdan xeyli böyükdür, qanadları daha uzun, daha ensiz və kəsik şəklindədir. Qaranquşun daha "çevik" qanadları var, onların qatlandığını aydın görmək olur. Qaranquşun quyruğu daha uzun və haçalanmış şəkildədir.
Unutmamalısınız ki, ümumiyyətlə kənddə qaranquşu, şəhərdə isə uzunqanadı görə bilərsiniz.
Cavan qaranquş ilə yetkin fərd arasındakı fərqi necə müəyyən etmək olar? Gənc qaranquşlar bir az daha kiçik olur və valideynlərindən daha qısa quyruqlara sahibdirlər. Əgər kənddə yaşayırsınızsa, köhnə binalarda, taxta dirək və ya bir çardağın altında yuva tapa bilərsiniz. Çox sakit olsanız, qaranquşun həyat tərzini, balalarının valideynləri tərəfindən həşəratlarla qidalanmasını görə bilərsiniz
Qidalanması. Əsasən uçan həşəratlar, yerdən və ya su səthində, uçuşda tutulan həşəratlar, bəzən bitki üzərində və ya yerdə oturan həşəratlarla qidalanır.
Qaranquş yuvaları. Yuva ümumiyyətlə binanın içərisində və ya bir körpünün altında gizli şəkildə olur. Adətən uzun otlar və samanla qarışdırılırmış palçıqdan və ya gildən düzəldilmiş bir sferanın dörddə bir hissəsindən ibarətdir. Bir divara, dirəyə, kornizə yapışdırılır; həmişə yuxarıdan açıq olur.
Qışlama. Avropa quşlarının qışlama yerləri Afrikanın qərb hissəsində, ekvator zonasından qitənin cənub kənarına qədərdir.
Avropadakı qaranquşların sayı. Qaranquşlar çox yayılmışdır və onların sayı Avropada olduqca sabitdir, baxmayaraq ki, ətraf mühitin məhv edilməsi qaranquşların qitəmizdən itməsinə səbəb ola bilər.