Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
About birds
Home   ›   About migrations
Print
Send to friend

About migrations

Quşların ən təcübləndirici bir xüsusiyyətlərindən biri onların hər il minlərələ kilometr uçub qışı daha isti və uyğun iqlimdə keçirməkdir. Quşların hər il böyük dəstələrə yığışıb uzağlara uçması çox qeyri adi və möhtəşəm görsənir.
 Quşların əksəriyyəti qida tapmaq üçün köç edirlər – qışda “yay”qidasını – cücü, meyvə, toxum tapmaq çətindir lakin bunları asanlıqla daha cənubda yerləşən ərazilərdə tapmaq mümkündür. Quşların köçü (miqrasiyası) bir çox quşların qış vaxtı sağ qalmasını təmin edir, baxmayaraq ki, köç vaxtı tələfat olur.

Köç vaxtı sağ qalmaq üçün quşlar gərək sağlam olsun, çoxlu piy yığsınlar və təzə lələklərlə örtülü olsunlar. Çoxalmadan sonar və köçə başlamaqdan əvvəl quşlar “tamam təzələnir”. Onlar dəri altinda çoxlu piy yığırlar və köhnəlmiş lələklərin əvəzinə təzə lələklərlə örtülürlər (lələkdəyişmə gedir).
Köç vaxtı quşlar müxtəlif yolla istiqamətlənirlər. Onlar üç əsas mənbədən istiqamət tapmaq üçün istifadə edirlər – günəşdən,ulduzlardan və maqnit  sahəsindən. Quşlar istiqaməti günəşə və ulduzlara görə seçirlər, onlar dimdikdən yuxarı yerləşən xüsusi reseptorlar (hüceyrələr) vasitəsi ilə maqnit sahəni hiss edirlər..