Поверителност

Поверителност на личните данни
Защитата на твоите лични данни е много важна за нас. Те ще се използват единствено за целите на проекта и съгласно нашите правила - за анализ на данните за  наблюденията на четирите вида птици. Твоите лични данни няма да бъдат предоставяни на други хора и организации.
За да участваш в Жива пролет, необходимо е да предоставиш име, e-mail адрес и да посочиш държавата, в която живееш. Данните за контакт ще се използват единствено, за да ти изпращаме допълнителна информация за проекта Жива пролет и другите природозащитни дейности на БДЗП, ако си посочил, че би искал да получаваш такава информация.
Ако си на възраст под 14 години, попитай твоите родители дали са съгласни да участваш в Жива пролет и да предоставяш данни за контакт.