Промените в климата - влияние върху птиците

2014.04.23
Промените в климата - влияние върху ...
Снимка: OTOP
Промените в климата могат да повлияят върху поведението на птиците. По-високите температури ги карат да избират по-северни местообитания, тъй като тези по-на юг се оказват неблагоприятни за тях, поради променящите се характеристики на времето. Глобалното затопляне е и причината за изчезването на влажните зони - смъртоносна заплаха за видовете, чиито живот зависи от наличието на водни басейни.
Освен това, на някои мигриращи птици вече не им се налага да пътуват толкова далеч колкото преди, тъй като климатът в обитаваните от тях места вече е по-мек и те могат да зимуват тук. Колкото по-далеч мигрират птиците, от толкова повече енергия се нуждаят, затова за тях е добре да остават близо до местата им за гнездене. Някои птици избират да не мигрират; една червеногръдка прекарва вече втора зима в градината ми. Зимовищата на птиците също са засегнати от промените в климата - сушата прави условията в подсахарийска Африка изключително трудни за преживяване.
Напролет, птиците се опитват да се завърнат по-рано. Също така се опитват за построят гнезда и да снесат яйца по-рано. Дали, обаче, отглеждането на малките им ще бъде успешно, зависи от количеството на достъпната храна (ларви на насекоми, растения). Въпреки това, някои елементи от околната среда могат да се адаптират към повишаващите се температури с различно темпо, и като последствие, излюпването на младите птици може да не съвпадне с обилието на ларвите, например.
Текст: Моника Уйма
Прочети също: