Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Търси в сайта:
Начало   ›   пчелояд
sound offsound on
Принтирай
Изпрати на птиятел

пчелояд

Пчелоядът е една от най-красивите ярко оцветени птици, срещани в Европа. Долната страна на тялото й е синьозелена, а горната - предимно червена и оранжева, въпреки че и тук се появяват сини и зелени тонове. Под клюна има обширно жълто петно, а през червеното око преминава изразителна черна ивица. Въпреки това цветово богатство, пчелоядите, обитаващи цъфналите ливади са доста трудно забележими. В помощ на наблюдателя е навикът на пчелоядите да кацат върху жици, самотни дървета и други високи места, откъдето могат да дебнат насекомите, с които се хранят.
Как да различим възрастния от младия пчелояд?
Младият пчелояд има значително по-малко контрастно оперение и е по-дребен от възрастния, от когото се различава също по липсата на издължени средни пера на опашката.
С какво се храни пчелоядът?
Пчелоядите се хранят почти изцяло с насекоми, улавяни най-често във въздуха. Ловят предимно пчели, оси и стършели, като допълват диетата си с бръмбари и водни кончета. Когато отглеждат малките си, всеки ден трябва да улавят насекоми с тегло съответстващо на 225 пчели.
Строеж на гнездото
Пчелоядът избира открити пространства с разнообразен пейзаж, често в близост до реки или водоеми. За гнездене избира глинести (по-рядко песъчливи) склонове, в които самостоятелно издълбава тунел, завършващ с гнездова камера. Пчелоядите са много общителни и живеят предимно в колонии, където понякога си помагат взаимно при отглеждането на малките.
Къде зимува пчелоядът?
Пчелоядите зимуват в Африка, на юг от Сахара. Напускат България още в края на август, а се завръщат - като едни от последните крилати пътешественици - през месец май.
Ситуация в България и Европа
В Европа пчелоядите се срещат предимно в южната и югоизточната част на континента. В България се срещат сравнително често, предимно в низините. Заплахи за вида са унищожаването на местата за гнездене и използването на химични препарати срещу насекоми по растенията. Защитен вид.

Spring Alive is supported by

HC Group