Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Търси в сайта:
Начало   ›   Интересни връзки
Принтирай
Изпрати на птиятел

Интересни връзки

Зоомания
http://www.zoomania.org/content/category/12/19/34/
Първи български зоопортал
Ботаника и агрометеорология
http://botanica.hit.bg/index-bg.htm
Интернет-страница на направление Ботаника при катедра Ботаника и агрометеорология, Аграрен университет - Пловдив; Полезни за студенти, специалисти  и любознателни линкове към ботанически речник, бази данни по ботаника, сайта на Българско малакологично сдружение и др.
За да остане природа в България
http://forthenature.org/
Интернет-страница на коалицията от природозащитни ораганизации в България, обединили усилия в кампания за опазване на българското природно богатство, защитените зони и територии в страната. Документи и снимки за Рила, Иракли и др. скандални примери за унищожението на българската природа. Акции, кампании и идеи как да подкрепите кампанията.
Интернет портал за българската природа
http://www.biodiversity.bg
Накратко и популярно за българската природа; Зона за забавления; Работа, образование, финансиране и друга интересна, забавна и полезна информация за биоразнообразието и природата на България
Птиците в България
http://www.birdsinbulgaria.org
Интернет базиран определител на птиците в България - описания и снимки на 352 вида птици и местата, които обитават. От тях 171 вида са с видео клипчета в естествена среда.
По следите на птиците
http://www.bulgariabirdquest.org
Интернет базирана система за събиране и анализ на орнитологична информация - задължително място в интернет за бърдуочъри
Българско дружество за защита на птиците
http://www.bspb.org
БДЗП е българският партньор на BirfLife International и координатор на проекта Жива пролет за страната

Spring Alive is supported by

HC Group