Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Търси в сайта:
Начало   ›   кукувица
sound offsound on
Принтирай
Изпрати на птиятел

кукувица

Кукувицата е с големината на гълъб и доста дълга опашка, с пепеляво сива горна част на тялото, а гърдите и корема са белезникави с тъмни препаски. Най-вероятно ще я видите като тъмна птица, която преминава доста бързо над откритите площи между дърветата. Вероятно вече сте чували как кукувицата се обажда с характерното “ку –куу, ку –куу”. Това е била мъжка кукувица, която показва своето присъствие и търси женска.
Кукувицата е често срещан вид и може да се види на най-различни места - в гори, поляни или по планинските склонове. Най-интересното при кукувицата е, че не прави свое гнездо, а снася яйцата си в гнездата на други видове птици. Малкото кукувиче се излюпва преди яйцата на птицата “осиновител” и изхвърля от гнездото останалите яйца.

С какво се хранят?
Кукувиците се хранят с насекоми - предимно пеперуди (гъсеници) и бръмбари. Те нямат предпочитания към определен вид насекоми, а просто се хранят с тези, които са най-много и съответно най-лесни за намиране и ловене.

Гнездата на кукувиците
Вместо да строи свое гнездо, кукувицата използва гнездото на птица "гостоприемник" - например на ливадната бъбрица или сивогушата завирушка. Когато женската кукувица намери подходящо гнездо, тя изчаква момент, в който то остава без надзор, изхвърля едно от яйцата и полага своето яйце на неговото място. Женската кукувица се е специализирала да “копира” цвета на яйцата на птицата - гостоприемник. Понякога птицата - гостоприемник е много по-дребна от кукувицата и “родителят” на малкото кукувиче трябва да работи много по-усилено, за да изхрани гигантското бебе, мислейки го за свое собствено.

Зимуване
Зимните европейски месеци кукувиците прекарват в африканските савани. В България се завръща почти през пролетната ваканция, около 10 април.

Популация на кукувицата в Европа
В Европа кукувицата е широко разпространена и е със стабилна популация, въпреки че в Западна Европа и особено на територията на Франция, популацията на вида намалява. Трябва също да помним, че популацията на кукувицата зависи от други птици, които могат да бъдат застрашени.

Spring Alive is supported by

HC Group