Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Търси в сайта:
Начало   ›   Помогни на птиците
Принтирай
Изпрати на птиятел

Помогни на птиците

МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ТЕЗИ ПЕТ ПРОЛЕТНИ ВИДА ПТИЦИ СА ПОД ЗАПЛАХА?
 
Въпреки че тези птици са повече от обикновени за Европа и техните популации са многобройни и широко разпространени, някои от вестителите на пролетта са под заплаха. Например, популацията на белия щъркел търпи големи загуби - през 20-и век тя е намаляла на половина. Това се дължи преди-всичко на промените в климата, отводняването на блатистите местности и използването на пестициди в селското стопанство
ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ЕДИН ДЕН ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ ПТИЦИ ДА ИЗЧЕЗНАТ?
Ако ние хората не полагаме подходящи грижи за тях, а също и не вземем мерки по опазването на техните местообитания, най-популярните и интересни видове птици вероятно ще изчезнат от нашите градове и села. Интензивноно използване на обработваемите земи, отводняването на влажните зони и климатичните промени, могат да бъдат много-опасни за европейските обикновени видове птици. Консервацията и помоща за дивата природа е много-важна днес, ако желаем тя да е способна да ни радва с чудесата си и утре.
КАКВО МОГА ДА НАПРАВЯ ЗА ДА ПОМОГНА НА ПТИЦИТЕ?
Всеки, без значение от възрастта си, може да помогне на птиците, като се присъедини към различни акции по поставянето на изкуствени гнездилки или изкуствено подхранване на птиците. За повече информация по въпроса - как да помогнем на определени видове птици, кликнете на картинките отдолу.
 
бял щъркел
Ако живеете в район, където гнездят бели щъркели, можете да се погрижите за техните гнезда и за местата, където се хранят.
Щъркелите строят гнездата си по покривите на високи сгради, по комини, улични стълбове, дървета и др. Ако желаете да привлечете щъркелите да гнездят наблизо, необходимо е да се изработи и постави на подходящо място специална гнездова платформа. Така възрастните щъркели ще бъдат улеснени в намирането на място за гнездо и неговия строеж.
Eкологичното земеделие също има положителен ефект, наред с останалите начини за опазване на местата, обитавани от тези птици.
За информация как можете да помогнете за опазването на птиците, свържете се с БДЗП.
селска лястовица
За щастие популацията на селската лястовица е стабилна, но за да бъде така и занапред, трябва да се погрижим за местата, обитавани от лястовиците.
Ако откриете гнезда на селски лястовици вкъщи или селскостопанските сгради,  не ги местете, а оставете възрастните лястовици да хранят и отглеждат малките си на спокойствие.
В селскостопанската работа трябва да се избягва употребата на пестициди и други интензивни химикали. Ако в резултат на ограничената употреба на химикали се увеличи броят на насекомите, още по-добре - насекомите са основна храна за лястовиците и за редица други птици.
За информация как можете да помогнете за опазването на птиците, свържете се с БДЗП.
бързолет
Можете да помогнете на черния бързолет, като запазите местата които използва за гнездене.
За информация как можете да помогнете за опазването на птиците, свържете се с БДЗП.
кукувица
За опазване на кукувицата и на други диви птичи представители, най-добре е да създадете природозащитен клуб или да се включите в дейността на клуба на природолюбителите в училище.
Попитайте своите преподаватели какво могат да ви разкажат за света на птиците и за живота на кукувиците. Изненадайте ги като сами разкажете за птиците и за това колко е важно тяхното опазване и защитата на местата, които обитават.
Вашият клуб може да стане част от БДЗП. За информация как можете да помогнете за опазването на птиците, свържете се с БДЗП.

Spring Alive is supported by

HC Group