Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Търси в сайта:
Начало   ›   бял щъркел
sound offsound on
Принтирай
Изпрати на птиятел

бял щъркел

Белият щъркел е голяма птица, с дълга бяла шия и дълъг яркочервен клюн. Краката й също са дълги и яркочервени. Бялата перушина по главата, шията и тялото контрастира с черните пера по крилата, които на слънчева светлина придобиват зеленикави отенъци. Малки черни петна ограждат кафявите им очи.
Щъркелите издават характерен звук, който лесно се разпознават - те тракат учестено с клюновете като тракането наподобява удрянето на две пръчки една в друга.
Може би най-често ще видим щъркелите в техните гнезда, но можем да ги забележим лесно по влажните ливади и прясно ожънатите ниви, където те се хранят. Там намират дребни гризачи, червеи, скакалци и всякакви земноводни и влечуги.
Гнездата им са големи и са построени по високи места (комини, стълбове и др.), откъдето се разкрива добра видимост.
В Европа щъркели се срещат от март до края на август, а през зимата отлитат на юг.

Как да разпознаете младите птици от възрастните?
На външен вид женските са като мъжките с тази разлика, че са малко по-дребни. Младите са с кафеникавочервен клюн, матовочервени крака и с по-сивкаво оперение, в сравнение със снежнобелите си родители.
С какво се хранят щъркелите?
Белите щъркели се хранят с дребни гризачи, дъждовни червеи и различни  видове дребни влечуги и земноводни. Нямат особени предпочитания към определен вид храна - изхранват се с това, което е най-разпространено и лесно достъпно наоколо.
Гнездата на щъркелите
Още от Средните векове щъркелите в Европа строят гнездата си на съоръжения, построени от човека. Гнездата им могат да бъдат намерени по покриви, кули, комини, църкви, стълбове, зидове, и разбира се - на специално издигнати за това конструкции. Всяка година в началото на март щъркелите се завръщат за да гнездят на същото място или в близост до миналогодишното. Младите птици винаги се връщат за да гнездят в близост до мястото, където са били родени. Често могат да бъдат намерени гнезда, които са били използвани в продължение на стотици години!
През зимата
Зимните европейски месеци, белите щъркели прекарват в Централна Африка.
За съжаление, днес в Европа щъркели могат да се видят само в някои страни. От миналия век насам, ежегодно броят на завръщащите се през пролетта щъркели постоянно намалява. Причините за това са много – от промените в климата до намаляването на влажните зони.

Spring Alive is supported by

HC Group