Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Търси в сайта:
Начало   ›   селска лястовица
sound offsound on
Принтирай
Изпрати на птиятел

селска лястовица

Селската лястовицата е малка птица с блестящо-черен гръб, ръждиво на цвят гърло, бяло до ръждиво коремче и дълга раздвоена (вилообразна) опашка. Докато лети изглежда изцяло черна, но е лесно да се разпознае по дългата раздвоена опашка и бръснещия полет.
Често лястовиците си чуруликат една на друга докато са накацали по жиците или сградите. Чуруликането им е като оживено бърборене и звукът му напомня ромона на поточе. През пролетта се завръщет по родните места, за да гнездят и отгледат своите малки. В България пристигат още през първата половина на март и остават до септември.
Селските лястовици строят гнездата си от слюнка и кал. Най-често ги изграждат под стрехи и корнизи, а формата на гнездата им наподобява паница или купа.

Как да различим селската лястовица от черния бързолет?
Черният бързолет е  значително по-масивен от селската лястовица, крилата му са по-дълги, а на вид са сърповидни. Селската лястовица е с по-гъвкави крила, което се вижда добре, ако я наблюдаваме в полет. Опашката на лястовицата е значително по-дълга и по-дълбоко раздвоена . Трябва също да помним, че бързолетите живеят най-често на рояци в градовете, докато селските лястовици обикновено гнездят поединично в селскостопанските сгради.

Как се различават младите от възрастните?
Младите селски лястовици са по-дребни и с по-къси опашки от техните родители. Ако живеете на село, най-вероятно ще намерите тяхно гнездо в старите сгради, под покриви или греди. Ако сте тихи и внимателни, може да станете свидетели на част от интересния живот на лястовичето семейство - може например да видите как възрастните хранят своите малки.

С какво се хранят?
Повечето летящи насекоми са любима храна на селските лястовици. Най-често ги ловят във въздуха, но се случва да ги хващат от растенията, от земята или от водната повърхност.

Лястовичите гнезда
Гнездата на селските лястовици обикновено са вътре в помещенията, а не отвън по прозорците. Често ги строят под мостове, под стрехи, греди и др. , като използват кал, глина, трева и слама. Прикрепени са към стените или гредите и са отворени в горната си част.

През зимата
През европейската зима, лястовиците са в западна Африка, като заемат пространства от екватора до най-южните части на континента.

Състояние на популацията в Европа
Селската лястовица е обикновен и често срещан вид със стабилна популация, но всяко посегателство върху тяхната среда може да доведе до изчезването им от нашия континент. Ето защо опазването на селските райони е много важно, за да запазим този красив птичи представител.

Spring Alive is supported by

HC Group