Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Търси в сайта:
Начало   ›   бързолет
sound offsound on
Принтирай
Изпрати на птиятел

бързолет

Бързолетите са изцяло с кафяво оперение, но подобно на лястовиците във въздуха изглеждат черни. Имат дълги дъговидни заострени криле и къса, макар раздвоена опашка. Могат да бъдат объркани с лястовици, но бързолетите не свиват крилете си докато летят. Не можем да видим бързолетите кацнали – гнездата им са скрити кухини навътре под покривите и те влизат и излизат от тях с голяма скорост, за части от секундата. Бързолетите са необикновени птици със способността си да оцеляват и с продължителността на живота си - някои от тях живеят повече от 21 години.
За разлика от селските лястовици, бързолетите са в постоянно движение и никога не кацат. Често можете да ги видите докато с писък летят лудо и стремглаво около високите покриви на сградите, главно в градовете и особено преди мръкване. Черните бързолети са перфектни летци, прекарват почти целия си живот летейки и кацат единствено докато гнездят. Да измътят яйцата си им отнема три седмици. През останалото време дори спят летейки. Лесно се наблюдават в застроените градски площи, където разполагат гнездата си в пукнатини, отдушници или други кухини по покривите и стрехите на високите сгради. Черните бързолети са често срещани и се чувстват добре в градовете, по-трудно можем да ги видим по селата.

Как да различим черен бързолет от селска лястовица?
Бързолетът е значително по-едър от лястовицата, крилата му са по-дълги и сърповидни на вид. Бързолетът не свива крилата си докато лети, а опашката му е по-широка и по-къса от тази на селската лястовица. Трябва да помните, че обикновено селската лястовеца можете да видите на село, а бързолета - в градовете.

С какво се хранят?
Хранят с насесоми и с малки паячета, които улавят във въздуха. Човките им са извънредно къси, но и много широки и големият отвор позволява да хващат насекомите в движение. При лошо време, за да намерят храна, бързолетите могат да прелетят до 850 км като понякога остават с дни далеч от гнездото. Малките междувременно преживяват липсата на родителите си, изпадайки в нещо като зимен сън, със забавен пулс и дишане и с понижена телесна температура.

Къде гнездят?
Гнездата на бързолетите имат вид на купа  или паница. Разполагат ги в пукнатини и дупки по скалите и сградите, в отдушници, малки празнини между тухли и керемиди. Изградени са от пера, части от треви и семена - “хвърчилки”, събрани от въздуха, докато птиците летят.

През зимата
Черните бързолети зимуват в Африка - на юг от пустинята Сахара, като достигат до Южната част на континента. В Европа се завръщат бързо и обикновено в рамките на 2 седмици са вече навсякъде из Стария континент. В България пристигат в началото на април, гнездят в различно големи градове и по-рядко в селата из цялата страна.

Състояние на популацията
В Европа и у нас популацията на черния бързолет е доста голяма и относително стабилна.

Spring Alive is supported by

HC Group