Ochrana údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá.
S Vašimi osobními údaji budeme nakládat v souladě se zákonem na ochranu osobních údajů.

Můžete se rozhodnout:
Účast v projektu nevyžaduje uvedení osobních údajů. Potřebujeme uvést pouze Vaše jmeno, e-mail, zemi a kraj pozorování. Pokud nechcete do dotazníku uvést žádné další osobní údaje, jednoduše tyto kolonky nevyplňujte.