Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
 
 
 
Hledej na těchto stránkách:
Pomozte nám pomáhat ptákům!
Hl.strana   ›   F.A.Q.
Send to friend

F.A.Q.

Časté otázky

 
Co Vám přinese Vaše účast v projektu?
• Přivítáte jaro ve své zemi a můžete sledovat jak přichází do celé Evropy.
• Přispějete do mezinárodního výzkumu.
• Pomůžete vytvořit mapy znázorňující kam a kdy ptáci přilétají.
• Strávíte příjemné chvíle sledováním ptáků a užíváním si jarních dní!
 
Co je cílem projektu Jaro ožívá?
Hlavním smyslem projektu je přitáhnout pozornost dětí k přírodě, ptákům a jejich ochraně.
Dalším cílem je shromažďovat údaje o ptačím tahu z afrických zimovišť do Evropy. Jednoduchá pozorování od velkého množství lidí mohou být  dobrým zdrojem informací o ptačí migraci.  Můžeme tak zjistit každoroční změny v tahovém chování. Hlavní výhodou projektu „Jaro ožívá“ je jeho velké geografické pokrytí díky velkému množství účastníků v celé Evropě. Pokud bude projekt trvat dostatečně dlouho, bude ze získaných dat  možné odvodit trendy  příletů stěhovavých ptáků a případně odhalit spojitost mezi posunem příletů a klimatickými změnami.
 
Jak si prohlédnout výsledky?
Výsledky si můžete prohlédnout dvěma způsoby:  na mapách a v tabulkách. Informace se aktualizují v mapách každý týden. Výsledky zobrazované v tabulkách se aktualizují průběžně.
Pomocí těchto výsledků můžeme třeba zjistit nejranější pozorování ze všech zemí Evropy. Vybráním České republiky si můžete prohlédnout výsledky i mapy pro naši zemi včetně výsledků z jednotlivých krajů.

Spring Alive is supported by

HC Group