Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
 
 
 
Hledej na těchto stránkách:
Pomozte nám pomáhat ptákům!
Hl.strana   ›   Ptáci a skleněné plochy
Drukuj
Send to friend

Ptáci a skleněné plochy

image
Foto – Archiv ČSO
Lidská činnost stále rychleji proměňuje krajinu. Změny v dávné minulosti byly pozvolné a příroda se na ně většinou dokázala adaptovat. Zatímco do počátku 20. století byl hlavní hrozbou ptáků člověk - lovec, dnes umírá mnohem větší množství ptáků následkem nepřímého zavinění člověka.
Velkým nebezpečím, které souvisí s moderní výstavbou, jsou prosklené plochy. Následkem nárazů do skel v Evropě každý rok zahyne až 100 milionů ptáků! Přitom lze těmto kolizím účinně předcházet nebo riziko alespoň snížit.
 
Proč ptáci do skel narážejí?
1)       Především si musíme uvědomit, že ptáci se v průměru pohybují výrazně rychleji než savci. Drobní pěvci při přeletech létají rychlostí min. 30 km/hod., holubi běžně létají rychlostí okolo 70 km/hod a to nepatří mezi nejlepší letce.
2)       Na rozdíl od lidí mají ptáci oči umístěny po stranách hlavy a tedy nejostřeji vidí do stran. Nejvíce pozornosti za letu věnují tedy prostoru kolem sebe a pod sebou - ne prostoru, který je před nimi. Výjimkou jsou sovy a ty se také velmi zřídka stávají obětí prosklených ploch.
 
Jaká skla jsou nejnebezpečnější?
1)      Zrcadlící výplně - často věrně odráží své okolí a ptáci si jich vůbec nevšimnou. Vidí v nich zeleň, oblohu a třeba i strom, ke kterému zamíří jako ke svému cíli. Do plochy pak narazí plnou rychlostí a tento náraz většinou nepřežijí. A v rámci moderní výstavby dnes často vznikají celé komplexy prosklených budov...
2)      Čirá skla - za určitých světelných podmínek jsou pro ptáky špatně viditelná. Často tvoří výplně protihlukových stěn, oken, skleníků.
Pozor! Každá plocha s hladkým povrchem může za určitých světelných podmínek zrcadlit své okolí.
 
Jak mohu pomoci?
Ze všeho nejdůležitější je zajistit, aby ptáci měli možnost včas si nebezpečných ploch všimnout a bezpečně se jim vyhnout. Dříve se často používaly siluety dravců. Bohužel ty se ukázaly jako neúčinné. Ptáci si po určité době na nepohybující se siluetu zvyknou, neberou ji za reálnou hrozbu a snaží se proletět kolem ní. Proto se na velkých prosklených plochách, např. podél dálnic, začaly používat proužky v takové vzdálenosti od sebe, aby pták "mezi nimi neproletěl".
 image
 
image
imageOpatření na protihlukové stěně v Lahovicích
Foto Archiv ČSO
 
Na oknech škol a domácností dobře poslouží dětské výtvory, které však musí být po celé ploše ve větší hustotě. Mohou to být i oblíbené siluety dravců, ale je ve větším počtu, aby nebyly daleko od sebe. Pokud si to nemůžete dovolit z důvodu světelných podmínek, připravili jsme právě z tohoto důvodu tzv. UV reflexní fólie, které lidské oko vnímá jako průhledné a do místnosti nestíní. Ptáci je však vidí barevně, nejčastěji v odstínech fialové. Nezbytné je umístění na vnější stranu skel, jinak by v případě zrcadlení nebyly vidět.
 
Soutěž 2018:  Zabezpečte skla!
 
Zabezpečte skla ve svém okolí! Aspoň jedno. Zkuste najít na budově školy nebo i jinde místo, kde se nejvíce zrcadlí okolní stromy nebo kde je vidět skrz budovu, a toto místo zabezpečte. Pošlete nám alespoň 3 fotky své realizace (před, po a ilustrační – viz níže) spolu se slovním popisem co, proč a jak jste udělali, na adresu do 10. června 2018.

Jak plochu zabezpečit?
Především se snažte o funkční zabezpečení. Myslete na to, že jedna silueta nefunguje a nefunkční realizace budou ze soutěže vyřazeny. Aby zabezpečení bylo účinné a vaše snaha nepřišla nazmar, je třeba dát přednost většímu množství byť drobných motivů. Vzdálenost mezi nimi by neměla být větší než 10 cm. Výraznější vzdálenosti mezi většími tvary je tedy potřeba doplnit nějakými drobnými motivy. Více potřebných informací najdete v brožuře Ptáci a skla
Jaký materiál a vzor zvolíte, záleží na vás – nápad se počítá. UV samolepky jsou možné, elegantní, ale hodně nákladné řešení a na mnoha místech, např. školních chodbách, venkovních plochách, až zbytečné. Doporučujeme je spíše do domácností. Stejnou funkci udělají i reklamní fólie (některé reklamní agentury jsou ochotny pro tento účel poskytnout zbytky), barvy na sklo, závěsné dekorace. Důležité je jejich umístění zvenku, neboť při umístění zevnitř by v případě zrcadlení nebyly vidět.

Jak udělat fotografie:
Zvolené místo / plochu vyfoťte před jejím zabezpečením a následně po akci, pokud možno ze stejného místa vně budovy. Pro rozměrovou představu pořiďte i ilustrační fotografii: při focení zabezpečené plochy umístěte do obrázku papír velikosti A4 (např. přilepený páskou na ploše nebo vedle ní, může ho držet i dítě stojící vedle). Tato fotka může být focená z interiéru. Optimální velikost zasílaných fotografií je 800 x 600 – 1280 x 960 px.

Způsob hodnocení:
Budeme hodnotit zabezpečení ze dvou hledisek:
1) funkčního – aby zabezpečení splnilo svůj účel. Projděte si proto, jak by mělo vypadat správné zabezpečení skleněné plochy. Potřebné informace najdete na stránce Ptáci a skla nebo ve stejnojmenné brožuře.  
2) estetického – důležitý bude celkový dojem, oceníme zajímavý nápad.

O co se soutěží?
Výherci se mohou těšit na zajímavé ceny a všechny zapojené školní kolektivy na drobné odměny.
Hlavní ceny v kategorii jednotlivců:  
1. cena – zpívající plyšák / kniha Ptáci našich zahrad (možný výběr dle věku)
2. cena – ptačí hrneček
3. cena – magnetická záložka
Hlavní ceny v kategorii školních kolektivů:
1. cena – Výukový program na Josefovských loukách v termínu dle dohody
2. cena – Venkovní akce s ukázkou kroužkování
3. cena – Beseda o sovách a Ptákovi roku 2018 - sýčkovi obecném
Před zapojením do soutěže si nezapomeňte přečíst Pravidla.
 
UV folie si můžete objednat přes e-shop ČSO.
 
Svou roli mohou udělat i žaluzie stažené do nestínící polohy či venkovní pergoly, které okno zastíní a omezí zrcadlení.
 
Pokud ve svém okolí naleznete prosklenou plochu a u ní mrtvého ptáka, upozorněte majitele, místní úřad či některou z místních organizací na ochranu přírody a pokuste se najít způsob, jak plochu zabezpečit, aby se předešlo dalším podobným případům.
 
Další informace a fotografie najdete například na webových stránkách Zelené domácnosti.

Spring Alive 2019 is supported by

HC Group