Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
 
 
 
Hledej na těchto stránkách:
Pomozte nám pomáhat ptákům!
Hl.strana   ›   Kampaň na ochranu přírody
Drukuj
Send to friend

Kampaň na ochranu přírody

 
Máte oblíbené místo, kde si užíváte klidu, přírody, kde můžete pozorovat ptáky ve větším množství nebo kde hnízdí vzácné druhy? Obáváte se, že Vašemu místu hrozí nebezpečí a nechcete, aby bylo zničeno? Nevíte, jak tomu zabránit?
Tím, že znáte místní prostředí a máte o něj zájem, jste ve výborné pozici začít jednat. První věc, kterou je potřeba udělat, je zjistit, zda některá místní organizace již o záchranu místa bojuje. Pokud ano, můžete se k ní přidat. Pokud ne, začněte sami. S pomocí ČSO, případně jiné organizace, kterou Vám můžeme doporučit.
Informujte o situaci místní tisk či jiná média. Dejte zprávu na Facebook a Twitter a požádejte přátele, aby Vaši zprávu poslali dál.
Nezapomeňte na místní orgán ochrany přírody (např. obecní úřad). Sdělte mu, proč si myslíte, že je nutné místo chránit. Možná neuspějete, ale budete vědět, že místní úřad je informován i to, jak se k věci staví. To je základ pro další jednání. Doporučujeme je vést korespondenčně či s protokolem. Pokud se jedná o porušení některého zákona, kontaktujte přímo Českou inspekci životního prostředí.

Má to smysl

V minulých letech lidé zachránili mnoho míst důležitých a zajímavých nejen z ornitologického hlediska.
Threats and hazards to migrating birds
Photo – Cezary Korkosz
Ukázkovým příkladem je Údolí Rospudy na severovýchodě Polska, dnes součást soustavy Natura 2000. Oblast rašelinišť, mokřadů a pralesa je důležitým útočištěm řady vzácných druhů rostlin a živočichů. Z ptáků jsou to např. jeřáb popelavý, jeřábek lesní, sýc rousný, tetřev hlušec, chřástal kropenatý, orel mořský či orel křiklavý.
Vše začalo v roce 1996, kdy zde byla naplánována trasa dálnice Via Baltica. Mnoho vědců, organizací a institucí se tomu snažilo zabránit, nicméně přípravy pokračovaly. Do obrany Údolí Rospudy se zapojili tisíce lidí z celé země, silně podporovaných polskými ochranářskými organizacemi. Lidé psali petice a dopisy, organizovali protestní pochody, poutali se ke stromům jako u nás na Šumavě. Podpisovou kampaň podepsalo 150 000 lidí.
V roce 2009 padlo rozhodnutí o změně trasy dálnice.
 
Na Maltě hrají dobrovolníci zase klíčovou roli při potlačování tradičního nelegálního lovu stěhovavých druhů ptáků. Každým rokem se konají dva dobrovolnické tábory na ochranu ptáků, jeden na jaře, druhý na podzim. Dobrovolníci přijíždějí z různých zemí Evropy, aby pomohli monitorovat ptačí migraci a zastrašovat nelegální lovce svojí přítomností a spoluprací s místní policií. Maltský Partner BirdLife International pomohl prosadit referendum, ve kterém se přímo Malťané budou moci vyjádřit k tomu zda chtějí nebo nechtějí loveckou sezónu i v době jarního tahu a hnízdění. (Referendum proběhne v dubnu 2015, byť dle zákonů EU je již v současnosti tento lov nezákonný.)

A co naše Šumava?
Nemusíme chodit daleko pro příklad, kdy spojení lidí se zájmem o přírodu a nevládních organizací včetně ČSO upoutalo pozornost široké veřejnosti v celé České republice. Zatímco vědci, nevládní organizace i jednotliví občané protestovali, Správa Národního parku za pomoci policie nezákonně kácela unikátní horský les, jež je domovem jediné životaschopné populace tetřeva u nás. Některým škodám se v roce 2011 prostřednictvím kampaně podařilo zabránit, na jiné bylo pozdě. Později však rozhodnutí soudu označilo blokádu za legální a naopak provedenou těžbu za nezákonnou.
Otázka budoucnosti Šumavy stále ještě není uzavřená, byť se dnešní vedení Ministerstva životního prostředí i Správy NP Šumava stavějí k ochraně šumavské přírody odpovědně. Různé zájmové skupiny ale stále prosazují její oklešťování, například i pomocí zvláštního zákona o Šumavě.
 

Spring Alive is supported by

HC Group