Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
 
 
 
Hledej na těchto stránkách:
Pomozte nám pomáhat ptákům!
Hl.strana   ›   Ptačí budky
Drukuj
Send to friend

Ptačí budky

Jednoduchým a velmi rozšířeným způsobem, jak pomoci ptákům, je výroba a vyvěšování ptačích budek.

S nástupem moderních metod v lesním hospodaření od poloviny minulého století v našich lesích výrazně ubylo starých doupných stromů, v nichž se nejčastěji nacházeli přirozené hnízdní dutiny. Nezanedbatelné množství druhů našich ptáků, převážně lesních, umísťuje své hnízdo právě do stromových dutin. Někteří, jako např. datel, strakapoudi či žluny, si dutinu tesají sami. Jiné druhy (např. sýkory, brhlík, lejsci, šoupálci) však obsazují již existující dutiny, tedy buďto vytesané jejich původními obyvateli nebo vyhnilé. Ty bývaly běžné právě ve starých doupných stromech. S jejich úbytkem ubylo i možností k hnízdění pro dutinové ptáky.
S podobným problémem bojují i synantropní druhy ptáků hnízdící pod střechami domů, mezi které patří i  rorýsi, jejichž přílet Jaro ožívá sleduje. Nové moderní budovy mívají všechny štěrbiny pod střechami pečlivě utěsněné. Staré domy, které hnízdění v těchto prostorách dříve hojně umožňovaly, je rekonstrukcemi a zateplováním postupně ztrácí. Jednoduchým způsobem, jak rorýsy přilákat, je právě umístění budky na nebo pod střechu domu. Pamatujte, že mají ve zvyku obsazovat v rámci zástavby vyšší budovy. Na sídlišti to mohou být několikapatrové paneláky, v menších obcích jim postačí dvoupodlažní domy.

Právě vyvěšováním ptačích budek - umělých hnízdních dutin - se snažíme nedostatek přirozených dutin kompenzovat. Musíme však mít vždy na paměti, že jde pouze o náhradní řešení - hlavním cílem by měla být ochrana starých doupných stromů.

Vyvěšováním budek nejen přímo pomáháme ptákům, ale zanedbatelný není ani význam výchovný - zejména děti se tímto způsobem mohou naučit odpovědnému vztahu k přírodě. Vyvěšení budky na vlastní či školní zahradu nám umožní pozorovat chování ptáků v průběhu hnízdění z bezprostřední blízkosti.


Na co nesmíme zapomenout při vyvěšování budky

Budka musí splňovat řadu požadavků. Prvním z nich je, aby představovala výhodné a bezpečné místo pro vyvedení mláďat. Měla by být kompaktní, pečlivě vyrobená a bez škvír. Dalším je správné umístění. Budku vyvěšujeme vždy na bezpečném místě, aby ptáky chránila před nepřízní počasí (zejména deštěm a kolísáním teploty) i před nejrůznějšími predátory. Takové budky potom ptáci vyhledávají a často i upřednostňují před přirozenými dutinami. Pokud tyto požadavky nesplníme, mohou se stát pro ptáky spíše pastí než pomocí.
Různé druhy ptáků mají na hnízdní prostor různé nároky. Než začneme budku vyrábět, musíme si určit, pro které druhy ji chceme připravit. Tomu pak uzpůsobíme celkový tvar budky a místo jejího umístění, dále její velikost a tvar vletového otvoru, vnitřní rozměry, způsob zavěšení a otevírání budky i ochranu před predátory. Otevírání budky je důležité pro možnost její údržby po ukončení hnízdění.
Na následujících odkazech najdete doporučení pro tvorbu základních typů budek:

Spring Alive 2019 is supported by

HC Group