Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
 
 
 
Hledej na těchto stránkách:
Pomozte nám pomáhat ptákům!
Hl.strana   ›   Změna klimatu
Drukuj
Send to friend

Změna klimatu

Klima představuje určitý dlouhodobý charakter počasí v daném regionu. Například jarní den na určitém konkrétním místě může být vlhký a deštivý, lidé ale přesto vědí, že jaro v jejich regionu je převážně slunečné a teplé: tedy počasí určitého dne je deštivé, klima oblasti je však suché a teplé. Ovšem postupem času se klima může měnit, například zimy mohou být postupně teplejší a léta sušší a víc horká.
Změny klimatu jsou způsobeny globálním oteplováním, čímž je myšlen průměrný vzestup teploty planety Země. Globální oteplování se projeví ve změnách srážkové činnosti a úrovně hladiny moře, což má velký vliv na vše živé včetně lidí. Když vědci hovoří o globálním oteplování, obvykle myslí globální oteplování způsobené skleníkovým efektem. Proč zrovna skleníkový efekt? Okna skleníku propouští sluneční svit, ale udržují teplo uvnitř. Výsledkem je velké teplo ve skleníku kde pak mohou růst rostliny pocházející z teplejších oblastí, pro které by venku bylo příliš zima. Země je obklopena svojí atmosférou, částečně tvořenou vzduchem, který dýcháme. Atmosféra obsahuje nejrůznější plyny, některé, jako např. oxid uhličitý, se chovají přesně jako okna ve skleníku: zabraňují teplu, aby uniklo zpět do vesmíru. Proto se nazývají skleníkové plyny. Sluneční záření vstupuje do atmosféry, prochází skrze vrstvu skleníkových plynů a jeho energie je poté pohlcena vodou, zemí a živými organizmy. Později se tato energie vrací zpět do atmosféry a čím je v ní větší množství skleníkových plynů, tím je zadrženo více tepla. Toto se nazývá skleníkový efekt.
Skleníkové plyny se vyskytují přirozeně a ve správném poměru jsou velmi užitečné pro život na Zemi. Zvyšují teplotu naší planety, bez nich by zde bylo příliš zima pro jakýkoli život. Ovšem stane-li se skleníkový efekt příliš silným, teplota planety naroste příliš rychle a příliš vysoko. Dokonce i velmi malé změny teploty mohou vážně ovlivnit život lidí, zvířat i rostlin, protože náhlé změny teploty způsobí množství extrémních klimatických jevů jako jsou hurikány, povodně, záplavové vlny, sucha a bouřky. Vlivem tajících ledovců se zvedne hladina moře. Posunou se začátky a konce ročních období a to do značné míry ovlivní veškerý život na Zemi.
Jednou z možností, jak studovat klimatické změny, které probíhají na naší planetě, je sledování doby příletu stěhovavých ptáků: a to je přesně myšlenka projektu Jaro ožívá – Spring Alive! Kvůli oteplování klimatu se již nyní někteří ptáci vrací dříve ze zimovišť a dříve také kladou vejce. To ovšem znamená, že někteří z nich mohou mít problémy s nalezením potravy – např. hmyzu nebo ovoce, které ještě nemusí být v přírodě k dispozici. Někteří ptáci také po příletu zjistí, že jejich obvyklé hnízdiště je pro ně již nevhodné – stalo se příliš vlhkým, suchým, či teplým a tak se musí stěhovat do nových oblastí.
Odbornější text o tom, že změna klimatu již ovlivňuje početnost ptáků v Evropě si můžete přečíst na http://www.birdlife.cz/index.php?ID=1804
Co může každý z nás udělat pro snížení obsahu skleníkových plynů v atmosféře a tím i pro zpomalení klimatických změn? Zkuste třeba:
  • šetřit elektrickou energii doma i ve škole (vypněte světlo, pokud opouštíte místnost, nenechávejte elektronické přístroje v pohotovostním režimu apod.). Velká část této energie se vyrábí spalováním fosilních paliv, které produkují skleníkové plyny
  • používat veřejnou dopravu a kola místo aut, spalováním benzínu a nafty se produkuje množství skleníkových plynů
  • vysazovat stromy, které budou pohlcovat oxid uhličitý z atmosféry
  • třídit a recyklovat odpad, tím snížíte množství energie potřebné na výrobu nových produktů
  • kupovat výrobky šetřící energii, např. elektrické spotřebiče výhradně skupiny „A“
  • informovat ostatní ve svém okolí o klimatických změnách a jak mohou pomoci zabránit zvyšování jejich účinků

Spring Alive is supported by

HC Group