Ευχαριστίες

Ο ιστοχώρος τοy Spring Alive έγινε με την χορηγία της Ευρωπαιϊκής Επιτροπής στα πλασίσια της 25ης επετείου της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης για τα πουλιά (79/409).
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το RSPB, τον Chris Gomersall, τον Lars Lachmann, την Paulina Skoczylas, τον Artur Tabor και την Marcin Karetta για τις φωτογραφίες και εικόνες τους.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε επίσης τον Lars Lachmann, tην Izabela Flor, τον Ian Fisher, τον Graham Berry, την Paulina Skoczylas, το προσωπικό του OTOP και του RSPB, το προσωπικό των εταίρων του BirdLife International, το BirdLife Europe και το BirdLife General Secretariat και την Canan Orhun.