Θεσσαλονίκη - Μαυροσταχτάρα - Frosyni P.

2020.04.02
comments: 0
Informacje o obserwacji:
Państwo:
Ελλάδα
Region:
Θεσσαλονίκη
Data:
2020-03-12
Gatunek:
I saw and heard a pair of Apus Apus at the city centre of Thessaloniki (close to Venizelou Street) flying very high at the sky. The next day I saw around 50 swifts.
Czytaj także: