Η δακτυλίωση μπορεί να τραυματίσει τα πουλιά?

2011.09.27
Η δακτυλίωση μπορεί να τραυματίσει τα ...
Tit caught for ringing; photo by C. Korkosz
Σχεδόν ποτέ! Πολύ περιστασιακά, ένα πουλί που έχει πιαστεί, μπορεί να είναι τόσο εξουθενωμένο που υφίσταται τραυματισμό κατά τη διαδικασία της δακτυλίωσης. Όπως σε κάθε αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και άγριας φύσης, μπορεί και να συμβούν ορισμένα ατυχήματα. Είναι βέβαια εξαιρετικά σπάνιο και σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί στα πουλιά που υφίστανται αυτήν τη διαδικασία.
Σίγουρα τα οφέλη από τη δακτυλίωση είναι μεγαλύτερα από τον κίνδυνο ατυχημάτων που συμβαίνει σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Παρεπιπτώντας χρειάζονται χρόνια χρόνια αυστηρής εκπαίδευσης για να πάρει κάποιος/α άδεια για να πραγματοποιεί δακτυλιώσεις.
Czytaj także: