ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ!
Το Spring Alive είναι ένα απλό πρόγραμμα καταγραφής ειδών πουλιών. Με τη βοήθεια παιδιών και ενηλίκων από όλη την Ευρώπη καταγράφεται κάθε χρόνο ο ερχομός της Άνοιξης.  Η διαδικασία συμμετοχής είναι πολύ απλή και διασκεδαστική. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καταγράφετε κάθε χρόνο, μέσα από αυτήν την ιστοσελίδα, τις πρώτες παρατηρήσεις  ειδών πουλιών.
Συγκεκριμένα, μας ενδιαφέρουν οι πρώτες σας παρατηρήσεις από τα εξής είδη: Χελιδόνι, Σταχτάρα, Κούκος, Πελαργός και Μελισσοφάγος.
Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα των καταγραφών επεξεργάζονται με σκοπό να εντοπιστεί ο ερχομός της Άνοιξης κάθε χρόνο αλλά και εκείνη η εβδομάδα κατά την οποία σημειώνονται οι περισσότερες καταγραφές. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν στο να μάθουμε περισσότερα για τη μετανάστευση των πουλιών στην Ευρώπη.
Στη σχετική σελίδα, μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των ως τώρα καταγραφών από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο Spring Alive.