Beartas príobháideachta

Tá meas againn ar príobháideachas a úsáideoirí
Tá BirdLife International tugtha do do phríobháideachas agus do do shlándáil a chosaint. Nuair a sholáthraíonn tú eolas pearsanta, ní úsáidfear an t-eolas sin ach amháin de réir an pholasaí seo, de réir na reachtaíochta Cosanta Sonraí reatha agus de réir dea-chleachtais Idirlíon.
Níl ort eolas pearsanta a nochtadh nuair a úsáideann tú an láithreán gréasáin seo ach amháin nuair a aontaíonn tú leis an eolas seo a sholáthar do chuspóir áirithe, mar shampla d'ionchur sonraí.
Muna dteastaíonn uait go n-úsáidfear do shonraí d'aon cheann de na chúiseanna liostaithe, ná cuir tic sa ticbhosca iomchuí.
Eolas a bailíodh ar líne
Tugann an fhoirm bailiúcháin sonraí Spring Alive cuireadh duit eolas teagmhála a sholáthar, mar shampla d'ainm, do sheoladh r-phoist agus an tír ina bhfuil tú i do chónaí.
Nuair a iarrtar ort d'ainm agus do sheoladh r-phoist a sholáthar, ach amháin nuair a léirítear a mhalairt, ba mhaith le BirdLife International do shonraí pearsanta a stóráil chun breiseolais a sheoladh chugat maidir le héin agus le caomhnú an dúlra.
Leanaí faoi 14
Ní bhaileoidh BirdLife eolas pearsanta ar líne ó leanaí faoi 14 bliana d'aois gan ceadú a fháil roimh ré óna dtuismitheoirí nó gan fógra a sheoladh chuthu, mar shampla, tugtar seans don tuismitheoir cosc a chur ar úsáid a bhaint as an eolas nó cosc a chur ar a leanbh páirt a ghlacadh sa ghníomhaíocht. Gan ceadú roimh ré a fháil ó na tuismitheoirí, ní úsáidfear eolas ar líne ach amháin chun freagra díreach a thabhairt ar iarratas an linbh agus ní úsáidfear é d'aon chuspóir eile. Ní bhaileoidh BirdLife International eolas teagmhála, gur féidir aithne a chur air mar eolas pearsanta as líne, gan ceadú a fháil roimh ré ó thuismitheoirí.
Ní dhéanfaidh BirdLife International leanaí a mhealladh chun níos mó eolais a sholáthar ná an t-eolas atá uathu chun páirt a ghlacadh sa ghníomhaíocht, trí chluichí, duais nó gníomhaíocht speisialta eile a ghealladh.
Más duine faoi 14 thú, déan deimhin de le do thoil ceadú a fháil ó do thuismitheoir / chaomhnóir roimh eolas pearsanta a sheoladh isteach chuig an láithreán gréasáin seo.
Fianáin
Comhad téacs, an-bheag é fianán, a chuirtear ar do dhiosca crua nuair a thugann tú cuairt ar láithreán gréasáin. Is lipéad aonair é, a chuireann aithne ort mar chuairteoir - níl sé ábalta víris a sheacadadh. Giníodh roinnt dár fianáin go huathoibríoch tríd úsáid a bhaint as na bogearraí a úsáideadh chun cuid den láithreán a chruthú. Úsáidtear fianáin eile chun am a shábháil trí sean-eolas foirme a úsáid chun foirmeacha nua a chomhlíonadh go huathoibríoch. Má dteastaíonn uait sonraí a athrú, is féidir leat an téasc nua a chlóscríobh in ionad an sean-téasc. Sa todhchaí, d'fhéadfaimid comhaid fianáin a úsáid chun cabhrú linn an láithreán a phearsantú agus chun cabhair a thabhairt duit úsáid a bhaint as an láithreán gréasáin sa tslí is fearr dar leatsa.
Má chuireann tú bloc ar fianáin a úsáid i do bhrabhsálaí, nílimid in ann ráthú a thabhairt go n-oibreoidh gach páirt den láithreán gréasáin.
Ní bhainimid úsáid as fianáin tríú páirtí nó ní dhéanaimid iad a onóir.
Naisc chuig láithreáin ghréasáin tríú páirtí
Tá naisc ar an láithreán gréasáin seo chuig a lán láithreáin ghréasáin eile. Soláthraítear an t-eolas seo de mheon maith i gcás go mbeadh suim san eolas ag úsáideoirí an láithreáin ghréasáin Spring Alive nó go mbeadh siad in ann é a úsáid. Níl BirdLife International freagrach as inneachar nó feidhmiúlacht na láithreán gréasáin seachtracha seo - ach déan teagmháil linn le do thoil má thagann tú ar nasc briste.
Rogha/Diúltaigh a bheith páirteach
Tugann an láithreán gréasáin seo seans don úsáideoir bac a chur ar chumarsáid a fháil ó Cairde Éanlaith Éireann nuair a sholáthraíonn siad a eolas pearsanta. Soláthraíonn an láithreán gréasáin seo na roghanna seo a leanas chun a eolas pearsanta a scriosadh ón bunachar sonraí muna dteastaíonn uathu cumarsáid a fháil sa todhchaí: Scríobh, cuir glaoch teileafóin nó seol r-phost chuig Cairde Éanlaith Éireann (féach ar an rannóg 'Déan teagmháil linn').
Úsáid a bhaint as do sheoladh r-phoist
Ní sheolfaimid r-phost chugat ach amháin má chuireann tú iarratas orainn. Ní dhéanfaimid do shonraí a pháirtiú.