Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Home   ›   Conas páirt a ghlacadh
Drukuj
Send to friend

Conas páirt a ghlacadh

Tá sé éasca agus spraíuil páirt a ghlacadh i “Spring Alive”.
Is ea "Spring Alive" léirscrúdú éasca faoi éin. Níl le dheanamh agat ach do chead taifeid Stoirce Báin, Fáinleoige, Cuaigh agus Gabhláín a chur isteach ar line gach bliain.
De bharr do thaifeidí, beidh ár n-eolaithe in ann na torthaí a scrúdaigh chun teacht na hearraigh a thóg faoi deara gach bliain. Sainaithneoimid an tseachtain ina feachfaigh formhór duinne a gcead éin. Cabhróidh an t-eolas sin linn chun gluaiseachtaí éan trí na hEorpa a thuiscint.
Conas do thaifeidí a thaibhairt duinn
Tá sé an-éasca ar fad páirt a ghlacadh sa “Spring Alive” - níl gá aon eolas specíalta faoi éin a bheith agat. Níl ort ach na bearta seo thíos a leanúint:
  1. Faigh aithne mhaith ar gach éan “Spring Alive” – Cuach, Fáinleog, Gabhlán agus (i dtíre eile) Stoirc Bán – agus fionn an t-am a shroichfidh siad do cheantar.
  2. Féach go cúramach I do thimpeallact, agus nuair a fheiceann nó a chloiseann tú iad, téigh go dtí an suíomh seo. Níl ach do chead taifeid gach éin i rith na blianta atá ar suim again.
  3. Téígh go dtí an cuid a bhfuil an t-ainm “Cur isteach do thaifidí” uirthi agus lion na hábhair is gá. Tá an data agus an áit a d’feach nó a chuala tú gach éan an-thabhachtach. Nuair a bhfuil tú críochnaithe, brúigh ar an gcnaipe “Seol” chun an eolas a sheaoladh duinn.
  4. Ina dhiaidh sin, féach ar na léarscáileanna chun toradh do thaifeid ar forleathadh na h-earraigh a fheiceaill.
  5. Inis do chairde go bhfuil siad in ann cabhair linn freisin.
Bí ar do lorg na h-éin “Spring Alive” i do chomharsanacht, ar scoil nó nuair a bhfuil tú amach ag siúl
Chun breise eolais a fháíl faoin am a bheidh na h-éin “Spring Alive” ag teacht i do cheantar, féach ar na leathanaigh a bhfuil ar fail ar gach speiceas ar an t-suíomh seo, nó ar suíomh Cairde Éanlaith Éireann.

Spring Alive is supported by

HC Group