საინტერესო ბმულები

BirdLife
http://www.birdlife.org/
 
BirdLife International საერთაშორისო პარტნიორობაა, რომელიც აერთიანებს ორგანიზაციებს ფრინველების, მათი ჰაბიტატებისა და გლობალური ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციისათვის. ასევე მუშაობს ადამიანებთან ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენებისათვის.