Napredovanje proljeća

Rezultati - vrste

Roda
18%
Lastavica
30%
Čiopa
17%
Kukavica
22%
Pčelarica
10%
Sand Martin
2%
Common Ringed Plover
2%

TOP 10 u odnosu na broj stanovnika

Lp.
Zemlja
Lp.
Zemlja
1
Irska
6
Malta
2
Latvija
7
Litva
3
Bjelorusija
8
Kazakstan
4
Češka
9
Mauritanie
5
Rusija
10
Azərbaycan
Poredak
Lp.
Zemlja
Ukupno
Roda
Lastavica
Čiopa
Kukavica
Pčelarica
Sand Martin
Common Ringed Plover
1
Albania
245
5
230
0
2
8
0
0
2
Azərbaycan
238
34
43
53
9
34
2
63
3
Bjelorusija
1734
927
331
266
173
5
28
4
4
Belgija
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Bosna i Hercegovina
1
0
1
0
0
0
0
0
6
Bocvana
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Bugarska
1
1
0
0
0
0
0
0
8
Burkina Faso
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Cameroon
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Češka
1155
323
363
214
249
5
0
1
11
Crna Gora
5
2
1
0
1
1
0
0
12
Cipar
5
0
3
1
1
0
0
0
13
Njemačka
3
2
0
1
0
0
0
0
14
Estonija
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Španjolska
11
6
2
3
0
0
0
0
16
Grčka
2
0
0
1
0
1
0
0
17
Francuska
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Gana
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Armenija
11
7
2
1
0
1
0
0
20
Hrvatska
39
28
9
0
1
1
0
0
21
Irska
1157
2
586
103
352
0
110
4
22
Izrael
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Italija
131
1
86
28
11
5
0
0
24
Kazakstan
505
1
464
2
37
1
0
0
25
Kenya
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Latvija
537
190
53
257
37
0
0
0
27
Lebanon
0
0
0
0
0
0
0
0
28
Litva
117
33
6
45
33
0
0
0
29
Luksemburg
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Mađarska
18
3
9
2
2
1
0
1
31
Makedonija
5
3
2
0
0
0
0
0
32
Malavi
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Malta
13
0
0
0
0
0
0
13
34
المغرب(
0
0
0
0
0
0
0
0
35
Mauritanie
109
1
5
0
0
0
3
100
36
Nigerija
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Nizozemska
1
0
1
0
0
0
0
0
38
Uzbekistan
220
17
33
125
8
18
15
4
39
Poljska
223
92
57
33
28
2
5
6
40
Portugal
0
0
0
0
0
0
0
0
41
Rusija
5169
246
1238
902
1719
1058
3
3
42
Rumunjska
293
197
53
8
19
8
8
0
43
Južnoafrička Republika
1
0
0
0
0
1
0
0
44
Rwanda
0
0
0
0
0
0
0
0
45
საქართველო
0
0
0
0
0
0
0
0
46
Švicarska
42
9
15
8
8
2
0
0
47
Sijera Leone
0
0
0
0
0
0
0
0
48
Slovenija
33
5
12
2
14
0
0
0
49
Slovačka
0
0
0
0
0
0
0
0
50
Srbija
11
8
2
1
0
0
0
0
51
Finska
0
0
0
0
0
0
0
0
52
Švedska
0
0
0
0
0
0
0
0
53
Turska
3
1
1
1
0
0
0
0
54
Tunis
1
1
0
0
0
0
0
0
55
Uganda
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Ujedinjeno Kraljevstvo
80
6
43
9
11
0
11
0
57
Ukrajina
9
1
2
2
2
1
1
0
58
Zambia
0
0
0
0
0
0
0
0
59
Zimbabve
0
0
0
0
0
0
0
0