Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
 
 
 
Pretraživanje stranice:
Početak   ›   Proljetni zemljovid
Statistika
Pogledaj detaljnu statistiku Spring Alive. Usporedi rezultate između zemalja i regija.
Broj opažanja:
4643
Status :
2019-04-26
Ispiši rezultate
Ispiši rezultate
Pošalji rezultate
Pošalji rezultate
Spremi rezultate
Spremi rezultate

Napredovanje proljeća

Odaberi zemlju
Odaberi vrstu

Rezultati - vrste

Roda
65%
Lastavica
23%
Čiopa
5%
Kukavica
5%
Pčelarica
1%
Sand Martin
2%

TOP 10 u odnosu na broj stanovnika

Lp.
Zemlja
Lp.
Zemlja
1
Bjelorusija
6
Litva
2
Češka
7
Hrvatska
3
Irska
8
Srbija
4
Rumunjska
9
Švicarska
5
Latvija
10
Slovenija
Poredak
Lp.
 
1
Albania
0
0
0
0
0
0
0
>
2
Azərbaycan
13
0
5
4
0
4
0
>
3
Bjelorusija
1042
959
47
5
28
0
3
>
4
Belgija
0
0
0
0
0
0
0
>
5
Bosna i Hercegovina
2
1
1
0
0
0
0
>
6
Bocvana
0
0
0
0
0
0
0
>
7
Bugarska
2
2
0
0
0
0
0
>
8
Burkina Faso
0
0
0
0
0
0
0
>
9
Cameroon
0
0
0
0
0
0
0
>
10
Češka
970
532
393
5
40
0
0
>
11
Crna Gora
12
3
5
1
2
1
0
>
12
Cipar
2
0
1
1
0
0
0
>
13
Njemačka
2
2
0
0
0
0
0
>
14
Estonija
0
0
0
0
0
0
0
>
15
Španjolska
8
0
7
0
1
0
0
>
16
Grčka
3
0
1
2
0
0
0
>
17
Francuska
2
1
1
0
0
0
0
>
18
Gana
0
0
0
0
0
0
0
>
19
Armenija
16
0
15
1
0
0
0
>
20
Hrvatska
51
7
40
2
1
1
0
>
21
Irska
347
0
218
7
38
0
84
>
22
Izrael
1
0
0
1
0
0
0
>
23
Italija
90
0
64
21
4
1
0
>
24
Kazakstan
2
2
0
0
0
0
0
>
25
Kenya
0
0
0
0
0
0
0
>
26
Latvija
43
29
4
5
5
0
0
>
27
Litva
42
39
1
0
2
0
0
>
28
Luksemburg
0
0
0
0
0
0
0
>
29
Mađarska
10
3
3
1
3
0
0
>
30
Makedonija
1
0
1
0
0
0
0
>
31
Malavi
0
0
0
0
0
0
0
>
32
Malta
0
0
0
0
0
0
0
>
33
Nigerija
0
0
0
0
0
0
0
>
34
Nizozemska
0
0
0
0
0
0
0
>
35
Uzbekistan
42
10
2
28
0
0
2
>
36
Poljska
131
105
18
2
6
0
0
>
37
Portugal
0
0
0
0
0
0
0
>
38
Rusija
553
458
38
23
13
19
2
>
39
Rumunjska
797
665
72
18
42
0
0
>
40
Južnoafrička Republika
0
0
0
0
0
0
0
>
41
Rwanda
0
0
0
0
0
0
0
>
42
Švicarska
71
20
35
8
7
0
1
>
43
Sijera Leone
0
0
0
0
0
0
0
>
44
Slovenija
15
2
7
1
5
0
0
>
45
Slovačka
0
0
0
0
0
0
0
>
46
Srbija
68
40
21
3
4
0
0
>
47
Finska
0
0
0
0
0
0
0
>
48
Švedska
0
0
0
0
0
0
0
>
49
Turska
64
41
1
22
0
0
0
>
50
Tunis
0
0
0
0
0
0
0
>
51
Uganda
0
0
0
0
0
0
0
>
52
Ujedinjeno Kraljevstvo
5
1
3
0
1
0
0
>
53
Ukrajina
236
112
61
55
8
0
0
>
54
Zambia
0
0
0
0
0
0
0
>
55
Zimbabve
0
0
0
0
0
0
0
>

Spring Alive 2019 is supported by

HC Group