Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
 
 
 
Pretraživanje stranice:
Početak   ›   Proljetni zemljovid
Statistika
Pogledaj detaljnu statistiku Spring Alive. Usporedi rezultate između zemalja i regija.
Broj opažanja:
18636
Status :
2019-10-19
Ispiši rezultate
Ispiši rezultate
Pošalji rezultate
Pošalji rezultate
Spremi rezultate
Spremi rezultate

Napredovanje proljeća

Odaberi zemlju
Odaberi vrstu

Rezultati - vrste

Roda
24%
Lastavica
26%
Čiopa
27%
Kukavica
16%
Pčelarica
3%
Sand Martin
4%

TOP 10 u odnosu na broj stanovnika

Lp.
Zemlja
Lp.
Zemlja
1
Irska
6
Kazakstan
2
Latvija
7
Rumunjska
3
Bjelorusija
8
Rusija
4
Češka
9
Azərbaycan
5
Litva
10
Hrvatska
Poredak
Lp.
 
1
Albania
955
10
646
220
9
70
0
>
2
Azərbaycan
185
0
51
59
40
24
11
>
3
Bjelorusija
2703
1356
389
582
246
23
107
>
4
Belgija
0
0
0
0
0
0
0
>
5
Bosna i Hercegovina
2
1
1
0
0
0
0
>
6
Bocvana
0
0
0
0
0
0
0
>
7
Bugarska
78
40
0
0
0
38
0
>
8
Burkina Faso
0
0
0
0
0
0
0
>
9
Cameroon
0
0
0
0
0
0
0
>
10
Češka
2213
778
577
477
334
2
45
>
11
Crna Gora
20
3
9
1
2
4
1
>
12
Cipar
2
0
1
1
0
0
0
>
13
Njemačka
2
2
0
0
0
0
0
>
14
Estonija
0
0
0
0
0
0
0
>
15
Španjolska
9
0
7
1
1
0
0
>
16
Grčka
3
0
1
2
0
0
0
>
17
Francuska
2
1
1
0
0
0
0
>
18
Gana
0
0
0
0
0
0
0
>
19
Armenija
17
1
15
1
0
0
0
>
20
Hrvatska
57
7
40
2
4
4
0
>
21
Irska
3276
0
1190
977
710
0
399
>
22
Izrael
1
0
0
1
0
0
0
>
23
Italija
99
0
68
24
6
1
0
>
24
Kazakstan
1198
2
677
396
30
13
80
>
25
Kenya
1
0
0
0
0
1
0
>
26
Latvija
1008
427
191
143
205
0
42
>
27
Litva
274
40
4
221
9
0
0
>
28
Luksemburg
0
0
0
0
0
0
0
>
29
Mađarska
12
3
3
1
3
2
0
>
30
Makedonija
1
0
1
0
0
0
0
>
31
Malavi
0
0
0
0
0
0
0
>
32
Malta
0
0
0
0
0
0
0
>
33
المغرب(
0
0
0
0
0
0
0
>
34
Mauritanie
0
0
0
0
0
0
0
>
35
Nigerija
1
0
1
0
0
0
0
>
36
Nizozemska
0
0
0
0
0
0
0
>
37
Uzbekistan
353
41
40
186
23
32
31
>
38
Poljska
246
167
33
19
20
4
3
>
39
Portugal
0
0
0
0
0
0
0
>
40
Rusija
4364
593
686
1493
1249
341
2
>
41
Rumunjska
942
706
135
26
71
3
1
>
42
Južnoafrička Republika
8
0
0
0
0
8
0
>
43
Rwanda
0
0
0
0
0
0
0
>
44
საქართველო
0
0
0
0
0
0
0
>
45
Švicarska
98
20
38
18
16
4
2
>
46
Sijera Leone
0
0
0
0
0
0
0
>
47
Slovenija
15
2
7
1
5
0
0
>
48
Slovačka
1
1
0
0
0
0
0
>
49
Srbija
72
40
22
5
5
0
0
>
50
Finska
0
0
0
0
0
0
0
>
51
Švedska
0
0
0
0
0
0
0
>
52
Turska
65
41
1
23
0
0
0
>
53
Tunis
0
0
0
0
0
0
0
>
54
Uganda
0
0
0
0
0
0
0
>
55
Ujedinjeno Kraljevstvo
8
1
3
1
3
0
0
>
56
Ukrajina
345
113
63
90
35
42
2
>
57
Zambia
0
0
0
0
0
0
0
>
58
Zimbabve
0
0
0
0
0
0
0
>

Spring Alive 2019 is supported by

HC Group