Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
 
 
 
Pretraživanje stranice:
Početak   ›   Proljetni zemljovid
Statistika
Pogledaj detaljnu statistiku Spring Alive. Usporedi rezultate između zemalja i regija.
Broj opažanja:
23221
Status :
2017-05-26
Ispiši rezultate
Ispiši rezultate
Pošalji rezultate
Pošalji rezultate
Spremi rezultate
Spremi rezultate

Napredovanje proljeća

Odaberi zemlju
Odaberi vrstu

Rezultati - vrste

Roda
26%
Lastavica
28%
Čiopa
13%
Kukavica
28%
Pčelarica
5%

TOP 10 u odnosu na broj stanovnika

Lp.
Zemlja
Lp.
Zemlja
1
Irska
6
Azərbaycan
2
Češka
7
Rumunjska
3
Bjelorusija
8
Rusija
4
Makedonija
9
Slovenija
5
Srbija
10
Litva
Poredak
Lp.
 
1
Albania
0
0
0
0
0
0
>
2
Azərbaycan
961
22
462
17
193
267
>
3
Bjelorusija
1654
1251
94
198
101
10
>
4
Belgija
1
0
0
0
1
0
>
5
Bosna i Hercegovina
2
2
0
0
0
0
>
6
Bocvana
0
0
0
0
0
0
>
7
Bugarska
1
1
0
0
0
0
>
8
Burkina Faso
0
0
0
0
0
0
>
9
Cameroon
0
0
0
0
0
0
>
10
Češka
2146
887
665
414
178
2
>
11
Crna Gora
28
8
12
4
2
2
>
12
Cipar
0
0
0
0
0
0
>
13
Njemačka
4
0
1
2
1
0
>
14
Estonija
51
1
25
25
0
0
>
15
Španjolska
55
31
8
9
0
7
>
16
Grčka
8
1
5
2
0
0
>
17
Francuska
4
3
1
0
0
0
>
18
Gana
0
0
0
0
0
0
>
19
Armenija
5
0
0
5
0
0
>
20
Hrvatska
104
47
54
2
1
0
>
21
Irska
963
0
658
79
224
2
>
22
Izrael
1
0
0
0
1
0
>
23
Italija
178
7
106
52
9
4
>
24
Kazakstan
589
8
335
35
119
92
>
25
Kenya
0
0
0
0
0
0
>
26
Latvija
26
13
5
3
5
0
>
27
Litva
159
62
4
87
6
0
>
28
Luksemburg
0
0
0
0
0
0
>
29
Mađarska
213
173
17
7
12
4
>
30
Makedonija
305
81
217
4
2
1
>
31
Malavi
0
0
0
0
0
0
>
32
Malta
0
0
0
0
0
0
>
33
Nigerija
0
0
0
0
0
0
>
34
Nizozemska
1
1
0
0
0
0
>
35
Uzbekistan
755
109
200
328
51
67
>
36
Poljska
530
281
113
102
33
1
>
37
Portugal
2
0
1
1
0
0
>
38
Rusija
10511
533
2799
1467
5066
646
>
39
Rumunjska
2120
1645
296
12
156
11
>
40
Južnoafrička Republika
0
0
0
0
0
0
>
41
Rwanda
0
0
0
0
0
0
>
42
Švicarska
199
89
60
28
20
2
>
43
Sijera Leone
0
0
0
0
0
0
>
44
Slovenija
86
30
40
3
13
0
>
45
Slovačka
7
1
0
2
3
1
>
46
Srbija
801
449
191
13
143
5
>
47
Finska
0
0
0
0
0
0
>
48
Švedska
0
0
0
0
0
0
>
49
Turska
4
2
1
0
0
1
>
50
Tunis
0
0
0
0
0
0
>
51
Uganda
0
0
0
0
0
0
>
52
Ujedinjeno Kraljevstvo
30
11
10
2
7
0
>
53
Ukrajina
717
210
178
151
105
73
>
54
Zambia
0
0
0
0
0
0
>
55
Zimbabve
0
0
0
0
0
0
>
Mitsubishi Corporation