Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
 
 
 
Pretraživanje stranice:
Početak   ›   Proljetni zemljovid
Statistika
Pogledaj detaljnu statistiku Spring Alive. Usporedi rezultate između zemalja i regija.
Broj opažanja:
14
Status :
2019-02-24
Ispiši rezultate
Ispiši rezultate
Pošalji rezultate
Pošalji rezultate
Spremi rezultate
Spremi rezultate

Napredovanje proljeća

Odaberi zemlju
Odaberi vrstu

Rezultati - vrste

Roda
71%
Lastavica
14%
Čiopa
0%
Kukavica
14%
Pčelarica
0%

TOP 10 u odnosu na broj stanovnika

Lp.
Zemlja
Lp.
Zemlja
1
Cipar
6
Poljska
2
Švicarska
7
Turska
3
Češka
4
Bugarska
5
Rumunjska
Poredak
Lp.
 
1
Albania
0
0
0
0
0
0
>
2
Azərbaycan
0
0
0
0
0
0
>
3
Bjelorusija
0
0
0
0
0
0
>
4
Belgija
0
0
0
0
0
0
>
5
Bosna i Hercegovina
0
0
0
0
0
0
>
6
Bocvana
0
0
0
0
0
0
>
7
Bugarska
1
1
0
0
0
0
>
8
Burkina Faso
0
0
0
0
0
0
>
9
Cameroon
0
0
0
0
0
0
>
10
Češka
3
3
0
0
0
0
>
11
Crna Gora
0
0
0
0
0
0
>
12
Cipar
1
0
1
0
0
0
>
13
Njemačka
0
0
0
0
0
0
>
14
Estonija
0
0
0
0
0
0
>
15
Španjolska
0
0
0
0
0
0
>
16
Grčka
0
0
0
0
0
0
>
17
Francuska
0
0
0
0
0
0
>
18
Gana
0
0
0
0
0
0
>
19
Armenija
0
0
0
0
0
0
>
20
Hrvatska
0
0
0
0
0
0
>
21
Irska
0
0
0
0
0
0
>
22
Izrael
0
0
0
0
0
0
>
23
Italija
0
0
0
0
0
0
>
24
Kazakstan
0
0
0
0
0
0
>
25
Kenya
0
0
0
0
0
0
>
26
Latvija
0
0
0
0
0
0
>
27
Litva
0
0
0
0
0
0
>
28
Luksemburg
0
0
0
0
0
0
>
29
Mađarska
0
0
0
0
0
0
>
30
Makedonija
0
0
0
0
0
0
>
31
Malavi
0
0
0
0
0
0
>
32
Malta
0
0
0
0
0
0
>
33
Nigerija
0
0
0
0
0
0
>
34
Nizozemska
0
0
0
0
0
0
>
35
Uzbekistan
0
0
0
0
0
0
>
36
Poljska
1
1
0
0
0
0
>
37
Portugal
0
0
0
0
0
0
>
38
Rusija
0
0
0
0
0
0
>
39
Rumunjska
1
0
0
0
1
0
>
40
Južnoafrička Republika
0
0
0
0
0
0
>
41
Rwanda
0
0
0
0
0
0
>
42
Švicarska
6
5
0
0
1
0
>
43
Sijera Leone
0
0
0
0
0
0
>
44
Slovenija
0
0
0
0
0
0
>
45
Slovačka
0
0
0
0
0
0
>
46
Srbija
0
0
0
0
0
0
>
47
Finska
0
0
0
0
0
0
>
48
Švedska
0
0
0
0
0
0
>
49
Turska
1
0
1
0
0
0
>
50
Tunis
0
0
0
0
0
0
>
51
Uganda
0
0
0
0
0
0
>
52
Ujedinjeno Kraljevstvo
0
0
0
0
0
0
>
53
Ukrajina
0
0
0
0
0
0
>
54
Zambia
0
0
0
0
0
0
>
55
Zimbabve
0
0
0
0
0
0
>