Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
 
 
 
Pretraživanje stranice:
Početak   ›   Proljetni zemljovid
Statistika
Pogledaj detaljnu statistiku Spring Alive. Usporedi rezultate između zemalja i regija.
Broj opažanja:
39968
Status :
2017-11-25
Ispiši rezultate
Ispiši rezultate
Pošalji rezultate
Pošalji rezultate
Spremi rezultate
Spremi rezultate

Napredovanje proljeća

Odaberi zemlju
Odaberi vrstu

Rezultati - vrste

Roda
21%
Lastavica
27%
Čiopa
23%
Kukavica
23%
Pčelarica
5%

TOP 10 u odnosu na broj stanovnika

Lp.
Zemlja
Lp.
Zemlja
1
Irska
6
Slovačka
2
Latvija
7
Litva
3
Bjelorusija
8
Rusija
4
Češka
9
Rumunjska
5
Makedonija
10
Srbija
Poredak
Lp.
 
1
Albania
0
0
0
0
0
0
>
2
Azərbaycan
997
22
462
17
211
285
>
3
Bjelorusija
3163
1676
369
973
135
10
>
4
Belgija
1
0
0
0
1
0
>
5
Bosna i Hercegovina
2
2
0
0
0
0
>
6
Bocvana
0
0
0
0
0
0
>
7
Bugarska
49
17
16
0
0
16
>
8
Burkina Faso
0
0
0
0
0
0
>
9
Cameroon
0
0
0
0
0
0
>
10
Češka
2874
1060
724
734
337
19
>
11
Crna Gora
30
8
13
5
2
2
>
12
Cipar
0
0
0
0
0
0
>
13
Njemačka
4
0
1
2
1
0
>
14
Estonija
51
1
25
25
0
0
>
15
Španjolska
607
65
292
110
47
93
>
16
Grčka
8
1
5
2
0
0
>
17
Francuska
4
3
1
0
0
0
>
18
Gana
0
0
0
0
0
0
>
19
Armenija
5
0
0
5
0
0
>
20
Hrvatska
147
47
64
34
1
1
>
21
Irska
5247
0
2790
2176
279
2
>
22
Izrael
1
0
0
0
1
0
>
23
Italija
182
7
109
53
9
4
>
24
Kazakstan
1471
124
556
306
379
106
>
25
Kenya
0
0
0
0
0
0
>
26
Latvija
981
347
220
243
171
0
>
27
Litva
458
107
49
277
25
0
>
28
Luksemburg
0
0
0
0
0
0
>
29
Mađarska
226
175
23
10
13
5
>
30
Makedonija
306
82
217
4
2
1
>
31
Malavi
0
0
0
0
0
0
>
32
Malta
0
0
0
0
0
0
>
33
Nigerija
0
0
0
0
0
0
>
34
Nizozemska
1
1
0
0
0
0
>
35
Uzbekistan
814
109
223
337
69
76
>
36
Poljska
796
370
187
148
90
1
>
37
Portugal
2
0
1
1
0
0
>
38
Rusija
16260
1144
3576
3520
6701
1319
>
39
Rumunjska
2364
1743
337
15
253
16
>
40
Južnoafrička Republika
4
2
1
0
1
0
>
41
Rwanda
0
0
0
0
0
0
>
42
Švicarska
197
89
60
26
21
1
>
43
Sijera Leone
0
0
0
0
0
0
>
44
Slovenija
86
30
40
3
13
0
>
45
Slovačka
1045
561
227
115
97
45
>
46
Srbija
811
449
193
14
146
9
>
47
Finska
0
0
0
0
0
0
>
48
Švedska
0
0
0
0
0
0
>
49
Turska
4
2
1
0
0
1
>
50
Tunis
0
0
0
0
0
0
>
51
Uganda
0
0
0
0
0
0
>
52
Ujedinjeno Kraljevstvo
39
12
16
4
7
0
>
53
Ukrajina
726
211
179
154
106
76
>
54
Zambia
0
0
0
0
0
0
>
55
Zimbabve
5
0
5
0
0
0
>
Mitsubishi Corporation