Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
 
 
 
Pretraživanje stranice:
Početak   ›   Proljetni zemljovid
Statistika
Pogledaj detaljnu statistiku Spring Alive. Usporedi rezultate između zemalja i regija.
Broj opažanja:
14366
Status :
2019-06-18
Ispiši rezultate
Ispiši rezultate
Pošalji rezultate
Pošalji rezultate
Spremi rezultate
Spremi rezultate

Napredovanje proljeća

Odaberi zemlju
Odaberi vrstu

Rezultati - vrste

Roda
27%
Lastavica
25%
Čiopa
26%
Kukavica
15%
Pčelarica
4%
Sand Martin
2%

TOP 10 u odnosu na broj stanovnika

Lp.
Zemlja
Lp.
Zemlja
1
Bjelorusija
6
Latvija
2
Češka
7
Rumunjska
3
Irska
8
Rusija
4
Litva
9
Azərbaycan
5
Kazakstan
10
Švicarska
Poredak
Lp.
 
1
Albania
686
3
436
180
7
60
0
>
2
Azərbaycan
185
0
51
59
40
24
11
>
3
Bjelorusija
2545
1301
386
508
220
23
107
>
4
Belgija
0
0
0
0
0
0
0
>
5
Bosna i Hercegovina
2
1
1
0
0
0
0
>
6
Bocvana
0
0
0
0
0
0
0
>
7
Bugarska
78
40
0
0
0
38
0
>
8
Burkina Faso
0
0
0
0
0
0
0
>
9
Cameroon
0
0
0
0
0
0
0
>
10
Češka
2176
778
577
477
334
2
8
>
11
Crna Gora
20
3
9
1
2
4
1
>
12
Cipar
2
0
1
1
0
0
0
>
13
Njemačka
2
2
0
0
0
0
0
>
14
Estonija
0
0
0
0
0
0
0
>
15
Španjolska
9
0
7
1
1
0
0
>
16
Grčka
3
0
1
2
0
0
0
>
17
Francuska
2
1
1
0
0
0
0
>
18
Gana
0
0
0
0
0
0
0
>
19
Armenija
17
1
15
1
0
0
0
>
20
Hrvatska
57
7
40
2
4
4
0
>
21
Irska
520
0
266
46
118
0
90
>
22
Izrael
1
0
0
1
0
0
0
>
23
Italija
99
0
68
24
6
1
0
>
24
Kazakstan
1198
2
677
396
30
13
80
>
25
Kenya
0
0
0
0
0
0
0
>
26
Latvija
122
55
24
19
24
0
0
>
27
Litva
273
39
4
221
9
0
0
>
28
Luksemburg
0
0
0
0
0
0
0
>
29
Mađarska
12
3
3
1
3
2
0
>
30
Makedonija
1
0
1
0
0
0
0
>
31
Malavi
0
0
0
0
0
0
0
>
32
Malta
0
0
0
0
0
0
0
>
33
المغرب(
0
0
0
0
0
0
0
>
34
Mauritanie
0
0
0
0
0
0
0
>
35
Nigerija
0
0
0
0
0
0
0
>
36
Nizozemska
0
0
0
0
0
0
0
>
37
Uzbekistan
311
40
40
145
23
32
31
>
38
Poljska
246
167
33
19
20
4
3
>
39
Portugal
0
0
0
0
0
0
0
>
40
Rusija
4298
574
668
1485
1232
337
2
>
41
Rumunjska
896
680
132
21
60
2
1
>
42
Južnoafrička Republika
0
0
0
0
0
0
0
>
43
Rwanda
0
0
0
0
0
0
0
>
44
საქართველო
0
0
0
0
0
0
0
>
45
Švicarska
101
20
38
20
17
4
2
>
46
Sijera Leone
0
0
0
0
0
0
0
>
47
Slovenija
15
2
7
1
5
0
0
>
48
Slovačka
1
1
0
0
0
0
0
>
49
Srbija
72
40
22
5
5
0
0
>
50
Finska
0
0
0
0
0
0
0
>
51
Švedska
0
0
0
0
0
0
0
>
52
Turska
64
41
1
22
0
0
0
>
53
Tunis
0
0
0
0
0
0
0
>
54
Uganda
0
0
0
0
0
0
0
>
55
Ujedinjeno Kraljevstvo
8
1
3
1
3
0
0
>
56
Ukrajina
344
113
63
90
35
41
2
>
57
Zambia
0
0
0
0
0
0
0
>
58
Zimbabve
0
0
0
0
0
0
0
>

Spring Alive 2019 is supported by

HC Group