Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
 
 
 
Pretraživanje stranice:
Početak   ›   Proljetni zemljovid
Statistika
Pogledaj detaljnu statistiku Spring Alive. Usporedi rezultate između zemalja i regija.
Broj opažanja:
2598
Status :
2017-03-29
Ispiši rezultate
Ispiši rezultate
Pošalji rezultate
Pošalji rezultate
Spremi rezultate
Spremi rezultate

Napredovanje proljeća

Odaberi zemlju
Odaberi vrstu

Rezultati - vrste

Roda
54%
Lastavica
12%
Čiopa
8%
Kukavica
7%
Pčelarica
19%

TOP 10 u odnosu na broj stanovnika

Lp.
Zemlja
Lp.
Zemlja
1
Makedonija
6
Švicarska
2
Rumunjska
7
Slovenija
3
Bjelorusija
8
Srbija
4
Italija
9
Hrvatska
5
Češka
10
Irska
Poredak
Lp.
 
1
Albania
0
0
0
0
0
0
>
2
Azərbaycan
2
1
1
0
0
0
>
3
Bjelorusija
181
179
1
0
1
0
>
4
Belgija
0
0
0
0
0
0
>
5
Bosna i Hercegovina
0
0
0
0
0
0
>
6
Bocvana
0
0
0
0
0
0
>
7
Bugarska
1
1
0
0
0
0
>
8
Burkina Faso
0
0
0
0
0
0
>
9
Cameroon
0
0
0
0
0
0
>
10
Češka
153
131
7
8
7
0
>
11
Crna Gora
8
4
4
0
0
0
>
12
Cipar
0
0
0
0
0
0
>
13
Njemačka
0
0
0
0
0
0
>
14
Estonija
0
0
0
0
0
0
>
15
Španjolska
6
0
5
1
0
0
>
16
Grčka
8
1
5
2
0
0
>
17
Francuska
2
2
0
0
0
0
>
18
Gana
0
0
0
0
0
0
>
19
Armenija
0
0
0
0
0
0
>
20
Hrvatska
34
25
8
1
0
0
>
21
Irska
23
0
22
1
0
0
>
22
Izrael
1
0
0
0
1
0
>
23
Italija
926
105
180
18
129
494
>
24
Kazakstan
2
0
0
2
0
0
>
25
Kenya
0
0
0
0
0
0
>
26
Latvija
1
1
0
0
0
0
>
27
Litva
16
16
0
0
0
0
>
28
Luksemburg
0
0
0
0
0
0
>
29
Mađarska
13
10
2
0
1
0
>
30
Makedonija
80
79
1
0
0
0
>
31
Malavi
0
0
0
0
0
0
>
32
Malta
0
0
0
0
0
0
>
33
Nigerija
0
0
0
0
0
0
>
34
Nizozemska
1
1
0
0
0
0
>
35
Uzbekistan
162
6
0
156
0
0
>
36
Poljska
36
35
1
0
0
0
>
37
Portugal
1
0
1
0
0
0
>
38
Rusija
4
4
0
0
0
0
>
39
Rumunjska
645
570
34
1
40
0
>
40
Južnoafrička Republika
0
0
0
0
0
0
>
41
Rwanda
0
0
0
0
0
0
>
42
Švicarska
108
84
15
5
3
1
>
43
Sijera Leone
0
0
0
0
0
0
>
44
Slovenija
23
17
6
0
0
0
>
45
Slovačka
1
1
0
0
0
0
>
46
Srbija
76
62
9
1
4
0
>
47
Finska
0
0
0
0
0
0
>
48
Švedska
0
0
0
0
0
0
>
49
Turska
0
0
0
0
0
0
>
50
Tunis
0
0
0
0
0
0
>
51
Uganda
0
0
0
0
0
0
>
52
Ujedinjeno Kraljevstvo
3
2
1
0
0
0
>
53
Ukrajina
81
70
11
0
0
0
>
54
Zambia
0
0
0
0
0
0
>
55
Zimbabve
0
0
0
0
0
0
>
Mitsubishi Corporation