Personīgo datu drošība

Tava izvēle
Sniedzot informāciju par novērojumu, Tu vari izvēlēties vai sniegt savus personas datus (dzimšanas gads, adrese u.c.) programmas koordinatoriem Latvijā - Latvijas Ornitoloģijas biedrībai. Tev noteikti jāaizpilda tikai ar zvaigznīti atzīmētie lauki, pārējos Tu vari atstāt tukšus.
Datu aizsardzība 
Novērojumu anketa lūdz Tevi sniegt kontaktinformāciju (Tavs vārds un e-pasts). Šie dati netiks izpausti trešajām pusēm. Latvijas Ornitoloģijas biedrība vēlas saglabāt šos datus, lai turpmāk nosūtītu Tev informāciju par putniem un dabas aizsardzību.