Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Meklēt lapā:
Pirmā lapa   ›   Palīdzēt putniem
Izdrukāt
Nosūti draugam

Palīdzēt putniem

Vai baltais stārķis, dzeguze, bezdelīga, krastu čurkste un svīre ir apdraudēti putni?
Lai gan lielākā daļa "Dzīvā pavasara" sugu ir parasti putni Eiropā,  ir plaši izplatīti un sastopami lielā skaitā, pavasara vēstnešus apdraud vairāki faktori. Piemēram, balto stārķu skaits strauji saruka 20. gadsimta otrajā pusē. To galvenokārt izraisīja klimata pārmaiņas, mitro zemju nosusināšana un pesticīdu izmantošana lauksaimniecībā.
Vai iespējams, ka šie putni kādu dienu pilnībā izzudīs no Eiropas?
Ja cilvēki nerūpēsies par šiem putniem un to dzīvesvietām, šie ļoti populārie un interesantie putni var izzust no mūsu laukiem un pilsētām. Intensīva lauksaimniecības zemju izmantošana, mitrāju nosusināšana un klimata pārmaiņas var būt ļoti bīstamas Eiropas parastajām putnu sugām. Šodien dzīvās dabas aizsardzība ir īpaši svarīga, ja vēlamies priecāties par to arī nākotnē.
Ko es varu darīt, lai palīdzētu šiem putniem?
Ikviens neatkarīgi no vecuma var palīdzēt putniem, iesaistoties vietēja mēroga dabas aizsardzības aktivitātēs, izliekot putnu būrīšus vai barojot putnus ziemā.

Baltais stārķis
Vai baltais stārķis ir apdraudēta suga?
Eiropā mīt ap 100 000 pāru balto stārķu. Kopējais balto stārķu skaits pēdējo 50 gadu laikā ir ievērojami samazinājies, galvenokārt piesārņojuma, pesticīdu izmantošanas un mitrāju nosusināšanas dēļ - visi šie faktori ietekmē stārķu ligzdošanu. Baltie stārķi vairs neligzdo Zviedrijas dienvidu daļā, Šveicē, Francijas rietumu daļā, Beļģijā un Grieķijas dienvidos. Baltos stārķus apdraud arī elektrības līnijas, kas tiem kļūst bīstamas garo pārlidojumu laikā.
Ko es varu darīt, lai saglabātu baltos stārķus un to dzīvesvietas?
Ja tavas mājas apkārtnē dzīvo baltie stārķi, tu vari rūpēties par to ligzdošanas un barošanās vietām.
Stārķiem patīk būvēt savas ligzdas augstu ēku un koku galotnē. Ja vēlies pievilināt balto stārķi, lai tas ligzdotu tavu māju tuvumā, tu vari ar vecāku palīdzību uzbūvēt tiem ligzdas platformu. Ja vēlies uzzināt par to, kā uzbūvēt šādu platformu, ieskaties ŠEIT!
Bezdelīga
Vai bezdelīga ir apdraudēta putnu suga?
Bezdelīgu skaits ir diezgan liels. Tomēr jārūpējas par to dzīvesvietu saglabāšanu. Pēdējos gados, samazinoties lauksaimniecības teritorijām, samazinājies arī bezdelīgu skaits. Šķūņus un citas agrāk laukiem raksturīgas būves, kas piemērotas bezdelīgu ligzdošanai, aizstāj ciematu un pilsētu apbūve.
Cits faktors, kas var izsaukt bezdelīgu skaita samazināšanos, ir barības pieejamība. Bezdelīgu galvenā barība ir kukaiņi, kas parasti saistīti ar mājlopiem. Samazinoties fermu daudzumam, samazinās arī bezdelīgām pieejamās barības apjoms.
Ko es varu darīt, lai palīdzētu saglabāt bezdelīgas un to dzīvesvietas?
Laimīgā kārtā bezdelīgu skaits ir stabils, tomēr, lai tas nesaruktu nākotnē, mums nepieciešams nodrošināt šo putnu dzīvesvietu aizsardzību. Atrodot bezdelīgas ligzdu, nepārvieto to citur - atstāj to turpat un ļauj pieaugušajām bezdelīgām barot savus mazuļus. Mums būtu jāizvairās no pesticīdu un intensīvu ķimikāliju lietošanas, lai nesamazinātu kukaiņu skaitu - tās ir bezdelīgas pusdienas!
Lai palīdzētu bezdelīgām un citām lauku putnu sugām, tu vari atbalstīt ilgtspējīgu lauksaimniecību, pievienojoties Latvijas Ornitoloģijas biedrībai!
Svīre
Vai svīre ir apdraudēta suga?
Tiek uzskatīts, ka Eiropā mīt ap 14 000 000 līdz 34 000 000 svīru. Lielais svīru skaits nozīmē, ka tās šobrīd nav apdraudētas. Tomēr daudzi cilvēki Eiropā satraucas par šo putnu skaita samazināšanos.
Svarīgs iemesls svīru skaita sarukumam ir to ligzdvietu zudums jauno būvēšanas tehnoloģiju ietekmē. Arī remontu rezultātā svīres tiek padzītas no savām ligzdvietām. Stiepļu pinumi, metāla un plastmasas tīkli tiek izmanoti, lai apsegtu ventilācijas ejas, turklāt veco ēku atjaunošanas gaitā parasti notiek rūpīga ikviena cauruma vai ejas aizpildīšana.
Ko es varu darīt, lai palīdzētu saglabāt svīres un to dzīvesvietas?
Tu vari palīdzēt svīrēm, saglabājot to ligzdošanas vietas. Ir svarīgi, lai, piemēram, ēku remontu laikā, svīres netiek izraidītas no savām ligzdošanas vietām. Ikviens, sākot ar katru no mums līdz pat vietējai pašvaldībai, var dot savu ieguldījumu.
Ja tu esi tiešām noraizējies par svīru likteni, tu vari brīdināt vietējo pašvaldību par putnu ligzdošanas laikā paredzēto vecu ēku (viesnīcu, dzirnavu, noliktavu) nojaukšanu vai pārbūvi, lai novērstu svīru ligzdu iznīcināšanu. Tu arī vari izlikt svīrēm pardzētus būrīšus. Lai uzzinātu, kādi būri ir piemēroti svīrēm, lūdzu, ieskaties ŠEIT!
Dzeguze
Vai dzeguze ir aizsargājama suga?
Eiropā dzegužu populācija ir diezgan stabila, visā kontinentā sastopams ap 8 400 000-17 000 000 dzegužu. Tomēr dzeguzes apdraud dzīvesvietu izzušana. Dzegužu skaits var strauji sarukt, ja samazinās tādu putnu kā peļkājītes un pļavu čipstes (kuru ligzdās tās dēj savas olas) skaits. Tas var notikt, ja mēs nerūpēsimies par šo sugu dzīvesvietu, piemēram, purvu, saglabāšanu.
Ko es varu darīt, lai palīdzētu dzeguzēm un to dzīvesvietām?
Lai palīdzētu dzeguzēm un citām dzīvnieku un augu sugām, tu vari piedalīties vietējās dabas aizsardzības aktivitātēs: to darot, tu palīdzēsi apstādināt putniem piemērotu dzīvesvietu izzušanu tavā apkārtnē. Izstāsti par dzeguzēm un to saglabāšanu saviem draugiem, lai arī viņi pievienojas šīm aktivitātēm.
Tu vari arī pievienoties Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, kas rūpējas par visu mūsu valstī sastopamo putnu sugu un to dzīvesvietu saglabāšanu!

Spring Alive is supported by

HC Group