Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
 
 
 
Насловна   ›   Карта на пролетта
Локација
*Одбери земја:
*Oдбери регион:
*Датум на забележување:
2021-09-01 - 2022-01-31
*Одбери птица:
*Колку пати се видени:
Индивидуално забележување
Групно забележување (за училишта/организации)
*Опиши како ја забележа птицата:
Напиши ни како ја виде птицата. Текстот ќе се појави во делот "Пролеттен блог"
*Потпис:
Внеси прекар под кој ќе се појавува твојата пријава во “Пролетен блог”
*Внеси слика:
Maксимум 2MB. Само .jpg и .gif
Лични податоци
*Име:
*Презиме:
*пол :
*Земја:
*E-mail:
Твојата е-маил адреса нема да биде видлива
*Година на раѓање:
*Адреса:
Град, улица, број на зграда, број на стан
*Поштенски број:
*Училиште/организација:
* 
Дали сакаш да добиваш повеќе информации за Пролетта Доаѓа?
* 
Дали сакаш да добиваш повеќе информации за другите наши проекти?
* 
Дали си член на МЕД?
* 

Spring Alive is supported by

HC Group