Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
 
 
 
Насловна   ›   Да ја откриеме пролетта
Print
Send to friend

Да ја откриеме пролетта

Проектот „Пролетта доаѓа!“ е едноставна анкета за набљудувани птици. Благодарение на децата и возрасните од цела Европа ние секоја година го следиме доаѓањето на пролетта. Учеството е едноставно и може да биде многу забавно. Сé што треба да направите е секоја година преку интернет да не известите за првиот пат кога ќе видите одредени птици.
Нас не интересира кога прв пат ќе штрк, ластовичка, кукавица и пиштарка.
Ние ќе ги анализираме овие податоци и ќе го следиме пристигањето на пролетта, а ќе ја откриеме и седмицата во која најмногу луѓе ќе видат некоја од птиците. Сето ова ќе ни помогне да научиме повеќе за преселбата на птиците во Европа.

Spring Alive is supported by

HC Group