Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
 
 
 
Насловна   ›   Да ја откриеме пролетта
Print
Send to friend

Да ја откриеме пролетта

Проектот „Пролетта доаѓа!“ е едноставна анкета за набљудувани птици. Благодарение на децата и возрасните од цела Европа ние секоја година го следиме доаѓањето на пролетта. Учеството е едноставно и може да биде многу забавно. Сé што треба да направите е секоја година преку интернет да не известите за првиот пат кога ќе видите одредени птици.
Нас не интересира кога прв пат ќе штрк, ластовичка, кукавица и пиштарка.
Ние ќе ги анализираме овие податоци и ќе го следиме пристигањето на пролетта, а ќе ја откриеме и седмицата во која најмногу луѓе ќе видат некоја од птиците. Сето ова ќе ни помогне да научиме повеќе за преселбата на птиците во Европа.