Malta - Ħuttafa - Jason M.

2010.04.12
Species: Ħuttafa
kummenti: 0
Informacje o obserwacji:
Państwo:
Malta
Reġjun:
Malta
Data:
2010-04-12
Gatunek:
Is- Simar Malta qieghed ix-Xemxija. Huwa qieghed bhala riserva naturali u jista jidhol kulhadd go fiha . Hemmhekk jghixu hafna insetti u ghasafar bhal mazzarel u l-Huttafa. Meta tinzel ix-xita hemhekk hemm ghadira bl-ilma li meta ikun hemm vjag ta xi ghasafar jinzlu jiefqu u jixorbu naqra ilma minhu. Gieli dik l-ghadira ikolla ftit ilma bahar ghax meta jkun ir-rih l-ilma tal bahar imur f'dik l-ghadira b'lima tajjeb u jigi bejn tajeb u bejn hazin.
Czytaj także:
Malta - Ħuttafa - Lisa
2014-03-24
Species: Ħuttafa
kummenti: 3
Malta - Ħuttafa
2011-02-25
Species: Ħuttafa
kummenti: 27