Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Fittex fil-websajt:
Segwi l-mixja tar-rebbiegħa!
Ikteb l-e-mail tiegħek hawn isfel u tibda tirċievi tagħrif dwar osservazzjonijiet ġodda dritt fl-inbox tiegħek.
 
Last comments:
Shanehap
Malta - Ħuttafa - David R.
Hi, thanks for the info. I pine for to recommend you to look here Absolutely ...
suba me
Malta - Ħuttafa
O1A8UN this, such as you wrote the book in it or something.
suba me
Malta - Ħuttafa - Martina
1iFIAh Retain up the terrific piece of function, I read few content material ...
 
Home   ›   Il-blog tar-rebbiegħa
Ipprintja
Ibgħat lill-ħbieb

Malta - Ħuttafa - David R.

2010.03.14
Species: Ħuttafa
kummenti: 1
Informacje o obserwacji:
Państwo:
Malta
Reġjun:
Malta
Data:
2010-03-11
Gatunek:
Illum 11 ta' Marzu, jien, shabi tal-klassi u l-ghalliem zorna s-Simar Nature Reserve gewwa x-Xemxija. Tlaqna fit-tmiejna u nofs u wasalna fid-disgha u kwart. Kif ezatt wasalna, il-gwida s-Sur Jason Aloisio, laqghana. L-ewwel haga li ghamilna hi li bdejna nosservaw il-gmiel tan-natura. Rajna fost l-ohrajn papri, ghasafar u anke' insetti. Imbaghad il-gwida hejjielna power-point biex jghidilna xi ftit taghrif dwar il-post. Wara hadna brejk ta' ghoxrin minuta u ghall-grazzja t'Alla, kelli l-guh. Wara nqsamna f'zewg gruppi, wiehed ma' Mr. Aloisio u l-iehor mal-ghalliem taghna, is-Sir N.Paris. Il-grupp li konna mas-sir Paris, bdejna naraw u nosservaw il-gmiel tan-natura li ma tantx taghti kasha. Kellna anki lenti li bdiet turi tmien darbiet iktar. Imbaghad il-grupp l-iehor, Mr.Aloisio beda jghidilna xi ismijiet ta' sigar u pjanti u anki beda jghidilna biex nibzghu ghan-natura. Wara morna nimxu madwar ir-Riserva Naturali kollha. Imbaghad kien hemm post partikpolari li laqatni... meta dhalna fil-kamra li lbisna t-trombi u bdejna naraw l-ghasafar u papri. Imsomma jien hadt hafna gost f'din il-harga edukattiva.
Czytaj także:
Malta - Ħuttafa - Lisa
2014-03-24
Species: Ħuttafa
kummenti: 3
Malta - Ħuttafa
2011-02-25
Species: Ħuttafa
kummenti: 27
2019.12.29
Shanehap
Hi, thanks for the info. I pine for to recommend you to look here Absolutely free [url=https://dating-sitesex.com/free-dating-sites-mn-8.html ]online familiarity[/url]
- required fields
informa dwar kummenti godda
Ma nerfgħu l-ebda responsabbilita` għall-kontenut tal-kummenti li jpoġġu l-qarrejja ta` din il-websajt. Il-kummenti ppubblikati huma biss opinjonijiet privati ta` dawk li jużaw il-websajt. Ma jsir l-ebda tibdil fl-ortografija tal-kummenti mibgħuta.

Spring Alive is supported by

HC Group