Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Fittex fil-websajt:
Dwar l-għasafar
Home   ›   Daqquqa Kaħla   ›   Migrations
sound offsound on
Ipprintja
Ibgħat lill-ħbieb

Daqquqa Kaħla

Id-Daqquqa Kahla rari hafna li jirnexxilha tbejjet f'pajjizna, u wahda mir-ragunijiet tista` tkun il-kacca illegali. Iktar ma tonqos il-kacca illegali, iktar ikollna ghasafar bhad-Daqquqa Kahla li jibdew ibejtu fostna.
Aktarx li l-kacca fir-rebbiegha issa sejra tispicca darba ghal dejjem minn Malta. Il-kacca fir-rebbiegha taghmel hafna iktar hsara minn dik tal-harifa, peress li kull ghasfur li jinqatel ikun ifisser li se jkun hemm bejta inqas.
BirdLife Malta ilha snin twal tahdem sabiex tipprotegi l-ghasafar u l-ambjent naturali fejn jghixu. Inti wkoll tista` tissieheb maghna, hi x'inhi l-eta` tieghek.

Spring Alive 2019 is supported by

HC Group