Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
 
 
 
Search on the website:
Home   ›   Over vogeltrek
Drukuj
Send to friend

Over vogeltrek

Eén van de meest fascinerende eigenschappen van vogels is de vogeltrek. Elk jaar vliegen ze duizenden kilometers, alleen om de winter door te brengen in een warmer klimaat met meer voedsel.
Hoe weten vogels wanneer ze moeten vertrekken, waar ze naar toe gaan en wanneer ze weer terug moeten? Hoe overleven ze zo’n lange en gevaarlijke reis? Hoe weten ze of het weer goed genoeg is om de Sahara over te steken? Wat doen ze als ze sterke tegenwind hebben?
We weten tegenwoordig, door veel wetenschappelijk onderzoek, meer dan ooit over vogeltrek. En toch blijven veel vragen onbeantwoord – dat is één van de grootste mysteries van de natuur…
Waarom trekken vogels?
De meeste vogels trekken naar Afrika omdat daar in de winter veel meer voedsel te vinden is: insecten en zaden zijn schaars in de Europese winter. Je vraagt je nu waarschijnlijk af waarom die vogels dan niet het hele jaar in Afrika blijven? Het antwoord is simpel: in het noorden is het gemakkelijker jongen groot te brengen. Er zijn minder roofdieren, het is niet zo extreem warm en de dagen duren langer, waardoor vogels langer voedsel kunnen zoeken. De vogelsoort kan daardoor beter overleven, hoewel de reis aan veel individuen het leven kost…
Hoe bereiden vogels zich voor op de trek?
Om de trek te overleven moeten vogels in topvorm zijn. Veel vet (energie!) en een verenkleed dat in goede conditie is. Zangvogels bereiden zich goed voor op de trek door een vetvoorraad op te slaan. Na het broedseizoen wisselen de zangvogels ook al hun vliegveren. De oude vallen één voor één uit en worden vervangen door nieuwe.
Waarom trekken vogels en hoe weten ze wanneer het tijd is om te vertrekken?
De meeste vogelsoorten verlaten hun broedgebied als de eerste tekenen van de winter zichtbaar zijn, namelijk als de dagen korter worden en de temperatuur daalt. Ook het weer bepaalt de vertrekdatum. Bij windstil weer of rugwind zijn de condities gunstig om te vertrekken. Het proces van de rui van de veren en het opstapelen van vetreserves wordt bepaald door de hormonencyclus.
Hoe weten vogels waar ze naartoe moeten vliegen?
Vogels krijgen informatie uit de omgeving als ze trekken. Vogels gebruiken de zon, sterren en het aardmagnetisch om zich te oriënteren. Met deze technieken kunnen ze hun positie bepalen en de juiste richting kiezen. Vogels observeren de stand van de sterren of de zon tijdens de vlucht. Vogels hebben ook een speciaal orgaan boven de bek waarmee ze het aardmagnetisch veld mee kunnen meten. Tijdens hun eerste vluchten in de omgeving van het nest leren de jonge vogels hoe ze deze hulpmiddelen voor de orientatie kunnen gebruiken.

Spring Alive is supported by

HC Group