Przebieg migracji w czasie

Rezultaty - udział gatunków

Bocian
21%
Dymówka
27%
Jerzyk
23%
Kukułka
23%
Żołna
5%

TOP 10 - liczba obserwacji w stosunku do ludności

Lp.
Kraj
Lp.
Kraj
1
Irlandia
6
Słowacja
2
Łotwa
7
Litwa
3
Białoruś
8
Rosja
4
Czechy
9
Rumunia
5
Macedonia
10
Serbia
Ranking państw
Lp.
Kraj
Wszystkie
Bocian
Dymówka
Jerzyk
Kukułka
Żołna
1
Albania
0
0
0
0
0
0
2
Azerbejdżan
997
22
462
17
211
285
3
Białoruś
3163
1676
369
973
135
10
4
Belgia
1
0
0
0
1
0
5
Bośnia i Hercegowina
2
2
0
0
0
0
6
Botswana
0
0
0
0
0
0
7
Bułgaria
49
17
16
0
0
16
8
Burkina Faso
0
0
0
0
0
0
9
Cameroon
0
0
0
0
0
0
10
Czechy
2874
1060
724
734
337
19
11
Czarnogóra
30
8
13
5
2
2
12
Cypr
0
0
0
0
0
0
13
Niemcy
4
0
1
2
1
0
14
Estonia
51
1
25
25
0
0
15
Hiszpania
607
65
292
110
47
93
16
Grecja
8
1
5
2
0
0
17
Francja
4
3
1
0
0
0
18
Ghana
0
0
0
0
0
0
19
Armenia
5
0
0
5
0
0
20
Chorwacja
147
47
64
34
1
1
21
Irlandia
5247
0
2790
2176
279
2
22
Izrael
1
0
0
0
1
0
23
Włochy
182
7
109
53
9
4
24
Kazachstan
1471
124
556
306
379
106
25
Kenia
0
0
0
0
0
0
26
Łotwa
981
347
220
243
171
0
27
Litwa
458
107
49
277
25
0
28
Luksemburg
0
0
0
0
0
0
29
Węgry
226
175
23
10
13
5
30
Macedonia
306
82
217
4
2
1
31
Malawi
0
0
0
0
0
0
32
Malta
0
0
0
0
0
0
33
Nigeria
0
0
0
0
0
0
34
Holandia
1
1
0
0
0
0
35
Uzbekistan
814
109
223
337
69
76
36
Polska
796
370
187
148
90
1
37
Portugalia
2
0
1
1
0
0
38
Rosja
16260
1144
3576
3520
6701
1319
39
Rumunia
2364
1743
337
15
253
16
40
RPA
11
7
2
1
1
0
41
Rwanda
0
0
0
0
0
0
42
Szwajcaria
197
89
60
26
21
1
43
Sierra Leone
0
0
0
0
0
0
44
Słowenia
86
30
40
3
13
0
45
Słowacja
1045
561
227
115
97
45
46
Serbia
811
449
193
14
146
9
47
Finlandia
0
0
0
0
0
0
48
Szwecja
0
0
0
0
0
0
49
Turcja
4
2
1
0
0
1
50
الجمهورية لتونسية
0
0
0
0
0
0
51
Uganda
0
0
0
0
0
0
52
Wielka Brytania
39
12
16
4
7
0
53
Ukraina
726
211
179
154
106
76
54
Zambia
0
0
0
0
0
0
55
Zimbabwe
5
0
5
0
0
0