Przebieg migracji w czasie

Rezultaty - udział gatunków

Bocian
12%
Dymówka
27%
Jerzyk
24%
Kukułka
24%
Żołna
13%

TOP 10 - liczba obserwacji w stosunku do ludności

Lp.
Kraj
Lp.
Kraj
1
Azerbejdżan
6
Rosja
2
Czechy
7
Rumunia
3
Białoruś
8
Łotwa
4
Kazachstan
9
Szwajcaria
5
Irlandia
10
Polska
Ranking państw
Lp.
Kraj
Wszystkie
Bocian
Dymówka
Jerzyk
Kukułka
Żołna
1
Albania
0
0
0
0
0
0
2
Azerbejdżan
2759
216
499
1202
268
574
3
Białoruś
2278
1417
363
254
231
13
4
Belgia
0
0
0
0
0
0
5
Bośnia i Hercegowina
2
1
1
0
0
0
6
Botswana
0
0
0
0
0
0
7
Bułgaria
42
28
13
0
1
0
8
Burkina Faso
0
0
0
0
0
0
9
Cameroon
0
0
0
0
0
0
10
Czechy
2467
735
712
525
494
1
11
Czarnogóra
12
3
4
2
2
1
12
Cypr
0
0
0
0
0
0
13
Niemcy
1
0
0
0
1
0
14
Estonia
0
0
0
0
0
0
15
Hiszpania
8
0
4
1
2
1
16
Grecja
1
1
0
0
0
0
17
Francja
3
1
0
1
1
0
18
Ghana
0
0
0
0
0
0
19
Armenia
2
0
0
2
0
0
20
Chorwacja
38
13
14
6
5
0
21
Irlandia
632
1
404
76
151
0
22
Izrael
0
0
0
0
0
0
23
Włochy
121
3
74
37
3
4
24
Kazachstan
2672
2
1358
948
225
139
25
Kenia
0
0
0
0
0
0
26
Łotwa
60
51
2
0
7
0
27
Litwa
22
13
5
1
3
0
28
Luksemburg
6
1
5
0
0
0
29
Węgry
22
2
8
6
4
2
30
Macedonia
2
0
1
1
0
0
31
Malawi
0
0
0
0
0
0
32
Malta
1
0
0
0
0
1
33
Nigeria
0
0
0
0
0
0
34
Holandia
1
1
0
0
0
0
35
Uzbekistan
135
33
59
29
8
6
36
Polska
802
267
262
192
81
0
37
Portugalia
1
0
1
0
0
0
38
Rosja
20206
605
5159
4594
6316
3532
39
Rumunia
899
468
165
123
74
69
40
RPA
0
0
0
0
0
0
41
Rwanda
0
0
0
0
0
0
42
Szwajcaria
173
35
74
25
38
1
43
Sierra Leone
0
0
0
0
0
0
44
Słowenia
31
7
15
1
8
0
45
Słowacja
104
31
37
2
32
2
46
Serbia
143
102
26
3
9
3
47
Finlandia
0
0
0
0
0
0
48
Szwecja
0
0
0
0
0
0
49
Turcja
3
2
0
1
0
0
50
الجمهورية لتونسية
0
0
0
0
0
0
51
Uganda
0
0
0
0
0
0
52
Wielka Brytania
19
1
8
4
6
0
53
Ukraina
337
71
76
64
71
55
54
Zambia
0
0
0
0
0
0
55
Zimbabwe
0
0
0
0
0
0