Certyfikat "Przedszkole/szkoła widoczne dla ptaków"

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wraz z Fundacją Szklane Pułapki zapraszają przedszkola i szkoły do zdobycia certyfikatu „Przedszkole widoczne dla ptaków” lub „Szkoła widoczna dla ptaków”.
Poprzez ideę przyznawania certyfikatu chcemy zwrócić uwagę na powszechny, a mało obecny w świadomości społecznej problem kolizji ptaków ze szklanymi elementami architektury oraz promować dobre wzorce, związane z zabezpieczeniem szklanych powierzchni przed ptasimi kolizjami w budynkach użyteczności publicznej.
Możemy temu problemowi razem zaradzić, rozpoczynając od poprawienia widoczności szyb w naszych okiennych.
Jak zdobyć certyfikat? Regulamin przyznawania certyfikatu jest dostępny tutaj.