Zmiany klimatu

Wyzwanie - zmiana klimatu
Klimat, w odróżnieniu od pogody, która trwa jedynie przez pewien czas, to typowe dla danego regionu, długotrwałe zestawienia opadów, temperatury i wiatrów związane z porami roku. Dlatego też pochmurny i deszczowy wiosenny poranek w miejscu kojarzonym o tej porze roku z ciepłą, słoneczną pogodą nie świadczy jeszcze o zmianach klimatycznych. Zmiany klimatyczne wpływają na długoterminowe cykle pogodowe. Na przykład, za kilka lat zimy mogą stawać się stopniowo coraz bardziej łagodne, a lata suchsze i gorętsze.
Zmiany klimatyczne powodowane są przez globalne ocieplenie, które związane jest z ogólnie wzrastającą na Ziemi temperaturą. Kiedy robi się coraz cieplej, zmianom ulega charakter opadów, poziom mórz i oceanów, co wpływa zarówno na przyrodę, jak i na nas samych. Naukowcy mówiąc o zmianach klimatycznych, mają zazwyczaj na myśli właśnie owo globalne ocieplenie, związane z efektem cieplarnianym. Efekt cieplarniany pozwala przenikać promieniowaniu słonecznemu w kierunku ziemi, ale zatrzymuje uciekające z niej ciepło. W rezultacie powierzchnia ziemi ogrzewa się coraz bardziej, umożliwiając roślinom rozwój w rejonach, w których normalnie temperatura byłaby dla nich zbyt niska. Ziemię otacza atmosfera. Oprócz niezbędnego do życia tlenu, atmosfera zawiera także inne gazy. Niektóre z nich, na przykład dwutlenek węgla, ograniczają możliwość oddawania ciepła z powierzchni ziemi, odpowiadając tym samym za efekt cieplarniany. Promieniowanie słoneczne przechodząc przez atmosferę, przenika również przez warstwy gazów cieplarnianych, po czym absorbowane jest przez powierzchnię ziemi, mórz i oceanów. Pochodząca ze słońca energia oddawana jest następnie stopniowo z powrotem w kierunku atmosfery, jednak im więcej zawartych w niej gazów cieplarnianych, tym więcej ciepła zostaje zatrzymane przy powierzchni ziemi. Na tym właśnie polega efekt cieplarniany.
Gazy cieplarniane występują naturalnie, i w odpowiednich proporcjach odgrywają korzystną rolę w kształtowaniu klimatu. Zwiększają panującą na ziemi temperaturę, która inaczej byłaby zbyt niska, aby mogło rozwinąć się życie. Jednak gdy efekt cieplarniany staje się zbyt silny, temperatura na ziemi rośnie zbyt gwałtownie. Nawet niewielkie zmiany temperatury mogą poważnie wpływać na życie ludzi, zwierząt i roślin, ponieważ nagłe ocieplenie powoduje zwiększone występowanie anomalii pogodowych, takich jak: huragany, powodzie, fale upałów, susze i burze. W skutek topnienia lodowców polarnych podnosić będzie się poziom mórz i oceanów. Przesunięciu ulegnie również termin występowania poszczególnych pór roku, co poważnie wpłynie na życie na Ziemi.
Jedną z metod badania zmian klimatycznych jest obserwacja dat powrotów ptaków wędrownych do miejsc lęgowych, co jest ideą projektu Spring Alive. Z powodu zmian klimatu ptaki wcześniej wracają ze swoich zimowisk, wcześniej również odbywają lęgi. Dlatego też część z nich może mieć problemy ze znalezieniem pokarmu – owadów lub owoców, po prostu mogły się one jeszcze nie pojawić. Może się również okazać, że typowe dla danego gatunku ptaków siedlisko lęgowe stało się zbyt wilgotne, nadto suche lub zbyt ciepłe, przez co ptaki są zmuszone przenieść się na nowe terytorium.
Osobom bardziej zainteresowanym problemem wpływu zmian klimatu na ptaki polecamy artykuł naukowy oparty na wynikach badań zespołu ornitologów, obserwujących populacje pospolitych ptaków w Europie. Artykuł jest w języku angielskim (kliknij).
 
Co możesz zrobić, żeby ograniczyć ilość gazów cieplarnianych w atmosferze i pomóc zmniejszyć tempo zmian klimatycznych? Spróbuj:
  • oszczędzać energię w domu i w szkole (gaś światło, gdy wychodzisz z pokoju; nie pozostawiaj sprzętu elektronicznego z włączoną opcją czuwania); wiele energii produkowanej jest poprzez spalanie paliw, a w tym procesie powstają gazy cieplarniane;
  • używać transportu publicznego lub roweru zamiast samochodu; spalanie ropy i benzyny w silnikach samochodów również przyczynia się do produkcji gazów cieplarnianych;
  • kupować produkty pozwalające oszczędzać energię, na przykład: żarówki energooszczędne, sprzęt elektroniczny z opcją niskiego zużycia energii;
  • segregować śmieci. Ich recykling pozwoli zredukować ilość energii potrzebną do wytworzenia nowych produktów;
  • zasadzić nowe drzewo. W procesie fotosyntezy nie tylko zaabsorbuje ono dwutlenek węgla, ale i wyprodukuje tlen;
  • informować innych na temat efektu cieplarnianego, zmian klimatycznych i tego jak można przeciwdziałać tym zjawiskom.