Ako sa zapojiť do projektu

Zapojiť sa do projektu Živá jar je jednoduché a zábavné.
Projekt Živá jar je založený na jednoduchom pozorovaní vtáctva. Všetko čo musíte spraviť je zaznamenať každý rok cez našu stránku vaše prvé pozorovanie bociana, lastovičky, kukučky alebo dážďovníka.
Vďaka vašim pozorovaniam môžu vedci z BirdLife analyzovať výsledky a sledovať každý rok príchod jary. Analýzou výsledkov tiež hľadáme, v ktorom týždni ste pozorovali najviac vracajúcich sa vtákov. Tieto vedomosti nám pomôžu dozvedieť sa viac o vtáčej migrácii v Európe.
Ako sa zúčastniť na tomto projekte?
Ako sa zúčastniť na projekte?
Účasť v tomto projekte je veľmi jednoduchá. Postupujte podľa nasledovných body:
  1. Získaj základné informácie o druhoch projektu „Živá jar“ (Spring Alive) – o kukučke, dažďovníkovi, lastovičke, bocianovi a včelárikovi. Zisti, kde ich v tvojom okolí môžeš pozorovať.
  2. V čase ich návratu zo zimovísk ich pozoruj vo svojom okolí. Informácie získané z tvojho pozorovania nám pošli formou dotazníka prostrednictvom interaktívnej internetovej stránky, alebo poštou (vypĺňaj dotazník, ktorý nájdeš v časti „Pre učiteľov“). Zaujímajú nás vaše prvé pozorovania lastovičky, kukučky, dažďovníka, bociana a včelárika.
  3. Na internetovej stránke www.springalive.net, vyplň dotazník, ktorý nájdeš v časti „Pridať naše pozorovanie“. Vyplň všetky požadované informácie. Hlavne nezabudni, kde a kedy si daný druh pozoroval. Vyplnený formulár odošli.
  4. Na mapke skontroluj zaznamenanie tvojho pozorovania.
  5. Porozprávaj svojim priateľom o tomto projekte, do ktorého sa môžu zapojiť aj oni.
Pozorovania môžeš ukutočnovať v svojom okolí, v blízkosti školy, alebo počas nedeľnej prechádzky
Informácie, kedy môžete pozorovať druhy projektu „Živá jar“ nájdete v časti „ „. Tiež ich môžeš nájsť na internetovej stránke www.vtaky.sk.
Všetko čo musíš urobiť, je zapamätať si dátum a miesto, kde si prvý krát v tomto roku pozoroval kukučku, lastovičku, dažďovníka a bociana. Nemusíš zistiť počet vtákov. Nás zaujíma len miesto a dátum tvojho prvého pozorovania.
Pozorovania uskutočni v tvojom blízkom okolí, v blízkosti školy, alebo počas nedeľnej prechádzky s rodičmi.
Lastovičku, bociana a kukučku môžeš pozorovať vo vidieckej krajine. Dažďovníka môžete pozorovať v mestách, kde tento druh žije.
Informácie, ktoré nám pošleš prostredníctvom internetovej stránky – formou dotazníka, budú použité pre vytvorenie mapy postupu „jari“ v Európe.