Dažďovník

Dážďovníky sú celé tmavo hnedo sfarbené, ale oproti oblohe sa javia ako čierne. Majú dlhé kosákovito zahnuté krídla a krátky vidlicovitý chvost. Pomýliť si ich môžete s lastovičkami – ale dáždovníky počas letu takmer neohýbajú krídla a majú krátky chvost. Najľahšie ich môžete spozorovať v mestách, kde hniezdia v puklinách a dierach budov, či v špecialne zhotovených búdkach.
Zapamätajte si, že dážďovníky sú v mestách pomerne bežné, no len ťažko sa dajú spozorovať vo vidieckej krajine – na rozdiel od lastovičiek. Ak si myslíte, že ste na vidieku videli dážďovníka, dobre skontrolujte či to nebola lastovička, pretože tieto dva druhy vtákov sa veľmi podobajú.
Nikdy nesedávajú tak ako lastovičky. Môžete ich vidieť rýchlo lietať okolo striech a domov, hlavne v mestách, najmä za súmraku. Dažďovník je vynikajúci letec. Strávi takmer celý svoj život v letku. Pristávajú iba aby sa rozmnožovali – dokonca aj spia počas letu.
Najľahšie sa pozorujú v zastavaných oblastiach, kde majú hniezda v trhlinách, vetracích otvoroch a niekedy v špeiálnych vtáčich búdkach. Pamätajte, že dažďovníky sú veľmi bežné v mestách. Na vidieku sú  ťažko zbadáte.

Ako rozoznať dažďovníka od lastovičky
Dažďovník je nápadne väčší ako lastovička a jeho krídla sú dlhšie, podstatne užšie a v tvare kosy. Dažďovník málo ohýba krídla pri lietaní. Chvost dažďovníka je širší a kratší než chvost lastovičky.
Mali by ste pamätať, že vo všeobecnosti môžete vidieť lastovičky na vidieku a dažďovníky v meste.
Čo jedia?
Dažďovníky jedia iba lietajúci hmyz a malé pavúky vznášajúce sa vo vzduchu.
Hniezda dažďovníkov
Umiestňujú ich v dutinách budov a ruín, v hlbokých dierach medzi tehlami, vetracích otvoroch a iných dobre skrytých otvoroch, v skalách, dutinách a vtáčich búdkach.
Hniezdo má tvar misky a je vytvorené z ľahkých stebiel, listov, natrhaného rastlinného materiálu, lupienkov kvetov, machu, semien a odpadkov (napríklad kúskov papiera a podobne) zlepených dohromady slinami.
Zimovanie
Zimujú v Afrike, na juh od Sahary, až po Južnú Afriku.
Populácia dažďovníkov v Európe
Populácia dažďovníkov v Európe je veľmi veľká a relatívne stabilná.