Migrácia

Jeden z najúžasnejších a najfascinujúcejších faktov o vtákoch je ich schopnosť cestovať tisíce kilometrov každý rok, aby strávili zimu v teplejšom a príjemnejšom podnebí. Je mimoriadne ako sa vtáky každý rok zhromažďujú do kŕdľov a odlietajú.
Väčšina vtákov odlieta za potravou. V zime nie je jednoduché nájsť „letnú“ potravu – hmyz, plody, semená – v Európe, ale je jej k dispozícií dostatok v iných častiach sveta, kde je podnebie teplejšie. Migrácia uľahčuje prežitie druhu, hoci niektorí jedinci počas letu zomierajú.
Aby prežili migráciu, vtáky musia byť zdravé, mať veľa tuku a nové perie. Po skončení rozmnožovacieho obdobia a predtým než začnú odlietať, vtáky prechádzajú „kompletnou obnovou“. Tuk sa zhromažďuje pod kožou po celom ich tele. Staré a zničené letné perie vypadáva a na jeho mieste sa objavuje nové.
Vtáky dostávajú zo svojho okolia počas migrácie veľa informácií. Ale tri zdroje informácií sú pre nich predsa základné – Slnko, hviezdy, a magnetické pole Zeme. Vtáky pozorujú polohu hviezd a Slnka počas letu a dokážu cítiť magnetické pole špeciálnym receptorom umiestneným nad zobákom.