Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Nájsť na stránke:
Úvod   ›   Informačné centrum
Poslať priateľom

Informačné centrum

1

 
Ako si pozrieť výsledky?
Výsledky si môžete pozrieť dvoma spôsobmi: na mapách a v tabuľkách. Informácie sa aktualizujú v mapách každý týždeň. Výsledky zobrazované v tabuľkách sa aktualizujú kontinuálne.
Pomocou týchto výsledkou môžete zistiť ktoré bolo najskoršie pozorovanie zo všetkých krajín Európy, a vybraním svojej krajiny môžete vidieť dátumy prvých pozorovaní vo Vašom regióne. Vybraním položky „Koľko krát bol pozorovaný“ môžete vidieť ako často bol ten – ktorý druh zaznamenaný vo Vašej krajine a regióne.
 
Čo je cieľom tohto projektu?
Cieľom je zhromažďovať údaje o tom ako vtáky migrujú naspäť do Európy. Jednoduché pozorovania, ktoré môžu robiť aj veľké skupiny ľudí sú dobrým zdrojom informácii o tom ako vtáky migrujú. Ľahko sa takto dajú zistiť zmeny a špecifiká na ich ceste pre každý rok. Hlavnou výhodou projektu „Jar ožíva” je okrem rôznych pozorovaní jeho veľké geografické pokrytie, vďaka veľkému počtu účastníkov po celej Európe. Pokiaľ tento projekt bude trvať dostatočne dlho, bude možné z dát odvodiť veľa trendov a zmien v dátumoch a spojitosť napr. s každoročnými zmenami príletov a klimatickými zmenami.
 
Kde a ako použijeme informácie, ktoré nám poskytnete?
Vďaka informáciam ktoré nám poskytnete, si BirdLife Internacional dokáže vytvoriť obraz o množstvách vtákov vracajúcich sa späť do Európy, dátumy ich príletov a aké druhy sa do ktorých regiónov sa vracajú. Nepokúšame sa zrátať všetky vtáky ktoré sa vracajú do Európy (to je viac menej nemožné), ale snažíme sa aspoň odhadnúť veľkosť ich populácií spôsobom, ktorý bude rovnaký každý rok.
Výsledký z týchto informácii sa dajú použiť pre rôzne úrovne: celú Európu, jednotlivé krajiny, regióny – poskytujúc veľa vzoriek na základe ktorých môžeme vyvodiť určité trendy.

Spring Alive is supported by

HC Group