Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Nájsť na stránke:
Úvod   ›   Mapa príchodu jari
Štatistika - výsledky
Pozrite si podrobné štatistiky Jar ožíva. Porovnajte výsledky jednotlivých krajín a ich regiónov.
Počet pozorovateľov:
12156
Dátum:
2020-11-26
Tlačiť výsledky
Tlačiť výsledky
Poslať výsledky
Poslať výsledky
Ulož výsledky
Ulož výsledky

Vývoj jari

Krajina
Vtáči druh

Výsledky - vtáčie druhy

Bocian biely
18%
Lastovička
30%
Dážďovník
17%
Kukučka
22%
Včelárik zlatý
9%
Sand Martin
2%
Common Ringed Plover
2%

TOP 10 versus population

Lp.
Krajina
Lp.
Krajina
1
Írsko
6
Ruská federácia
2
Lotyšsko
7
Malta
3
Bielorusko
8
Litva
4
Česká republika
9
Kazachstan
5
Mauritanie
10
Azərbaycan
Ranking państw
Lp.
 
1
Albania
245
5
230
0
2
8
0
0
>
2
Azərbaycan
238
34
43
53
9
34
2
63
>
3
Bielorusko
1734
927
331
266
173
5
28
4
>
4
Belgicko
0
0
0
0
0
0
0
0
>
5
Bosna a Hercegovina
1
0
1
0
0
0
0
0
>
6
Botswana
0
0
0
0
0
0
0
0
>
7
Bulharsko
1
1
0
0
0
0
0
0
>
8
Burkina Faso
0
0
0
0
0
0
0
0
>
9
Cameroon
0
0
0
0
0
0
0
0
>
10
Česká republika
1155
323
363
214
249
5
0
1
>
11
Čierna Hora
5
2
1
0
1
1
0
0
>
12
Cyprus
5
0
3
1
1
0
0
0
>
13
Nemecká spolková republika
3
2
0
1
0
0
0
0
>
14
Estónsko
0
0
0
0
0
0
0
0
>
15
Španielsko
11
6
2
3
0
0
0
0
>
16
Grécko
2
0
0
1
0
1
0
0
>
17
Francúzsko
0
0
0
0
0
0
0
0
>
18
Ghana
0
0
0
0
0
0
0
0
>
19
Arménsko
11
7
2
1
0
1
0
0
>
20
Chorvátsko
39
28
9
0
1
1
0
0
>
21
Írsko
1157
2
586
103
352
0
110
4
>
22
Izrael
0
0
0
0
0
0
0
0
>
23
Taliansko
131
1
86
28
11
5
0
0
>
24
Kazachstan
505
1
464
2
37
1
0
0
>
25
Keňa
0
0
0
0
0
0
0
0
>
26
Lotyšsko
537
190
53
257
37
0
0
0
>
27
Lebanon
0
0
0
0
0
0
0
0
>
28
Litva
117
33
6
45
33
0
0
0
>
29
Luxembursko
0
0
0
0
0
0
0
0
>
30
Maďarsko
18
3
9
2
2
1
0
1
>
31
Macedónsko
5
3
2
0
0
0
0
0
>
32
Malawi
0
0
0
0
0
0
0
0
>
33
Malta
13
0
0
0
0
0
0
13
>
34
المغرب(
0
0
0
0
0
0
0
0
>
35
Mauritanie
136
1
21
0
0
0
4
110
>
36
Nigéria
0
0
0
0
0
0
0
0
>
37
Holandsko
1
0
1
0
0
0
0
0
>
38
Uzbekistan
220
17
33
125
8
18
15
4
>
39
Poľsko
223
92
57
33
28
2
5
6
>
40
Portugalsko
0
0
0
0
0
0
0
0
>
41
Ruská federácia
5169
246
1238
902
1719
1058
3
3
>
42
Rumunsko
293
197
53
8
19
8
8
0
>
43
Republika Južná Afrika
1
0
0
0
0
1
0
0
>
44
Rwanda
0
0
0
0
0
0
0
0
>
45
საქართველო
0
0
0
0
0
0
0
0
>
46
Švajčiarsko
42
9
15
8
8
2
0
0
>
47
Sierra Leone
0
0
0
0
0
0
0
0
>
48
Slovinsko
33
5
12
2
14
0
0
0
>
49
Slovensko
0
0
0
0
0
0
0
0
>
50
Srbija
11
8
2
1
0
0
0
0
>
51
Fínsko
0
0
0
0
0
0
0
0
>
52
Švédsko
0
0
0
0
0
0
0
0
>
53
Turecko
3
1
1
1
0
0
0
0
>
54
Tunisko
1
1
0
0
0
0
0
0
>
55
Uganda
0
0
0
0
0
0
0
0
>
56
Veľká Británia
80
6
43
9
11
0
11
0
>
57
Ukrajina
9
1
2
2
2
1
1
0
>
58
Zambia
0
0
0
0
0
0
0
0
>
59
Zimbabwe
1
0
1
0
0
0
0
0
>

Spring Alive is supported by

HC Group