Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Nájsť na stránke:
Úvod   ›   Pre učiteľov
Poslať priateľom

Pre učiteľov

Milí učitelia,
Chceli by sme Vás pozvať do Spring Alive. Je to skvelý projekt, s pomocou ktorého oživíte svoje hodiny biológie. Pripravili sme množstvo materiálov: prezentácie, hry, priebeh vyučovacích hodín. Aby ste získali prístup k týmto materiálom, zaregistrujte sa nižšie. Po prihlásení si môžete materiály stiahnuť a používať na vyučovacích hodinách. Neskôr Vám budú zaslané aj tlačené materiály (plagáty, letáky) určené pre aktuálne obdobie.
*Tvoj e-mail:
*Heslo:
Registračný formulár
*Tvoj e-mail:
Your e-mail address will be your future login
*Heslo:
*Potvrdenie zadaného hesla: :
*Meno a priezvisko:
*Názov školy:
*Adresa: ulica a číslo:
*Mesto:
*Telephone:
*Odhad počtu účastníkov Spring Alive:
*Koľkokrát ste sa zúčastnili Spring Alive?:
*Skadiaľ ste sa dozvedeli o Spring Alive?:
* 
Chcete sa stať členom SOS?
*nepovinné údaje
Please be advised that your personal data are processed by ………………………………, based in……….., …………….., in order to protect the environment and ecological processes. Entering information is voluntary. Please be advised that you have the right to access their data and the right to correct them. You have the right to object or request to stop processing personal data.

Spring Alive 2019 is supported by

HC Group