Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Nájsť na stránke:
Úvod   ›   Ako pomôcť vtákom
Drukuj
Poslať priateľom

Ako pomôcť vtákom

MYSLÍTE SI, ŽE DRUHY Z PROJEKTU "Živá jar"! SÚ OHROZENÉ?
Druhy projektu "Živá jar" vidieť  v Európe bežne a ich populácie sú početné a široko rozšírené, existujú niektoré hrozby pre poslov jari. Napríklad, populácia bocianov utrpela veľký pokles v druhej polovici dvadsiateho storočia, hlavne kvôli klimatickým zmenám, vysúšaniu bažín a používaniu pesticídov v poľnohospodárstve.
JE MOŽNÉ, ŽE JEDNÉHO DŇA VŠETKY TIETO VTÁKY ZMIZNÚ Z EURÓPY?
Keď sa ľudia nebudú o ne správne starať, a keď sa nebudeme starať o miesta, kde žijú, tieto veľmi populárne a zaujímavé vtáky môžu zmiznúť z našich miest a vidieka. Intenzívne využívanie poľnohospodárskej pôdy, vysúšanie mokradí a klimatické zmeny, toto všetko môže byť veľmi nebezpečné pre bežné európske vtáky. Ochrana a pomoc divožijúcim druhom je v dnešnej dobe dôležitá,.

ČO MÔŽEM UROBIŤ, ABY SOM POMOHOL TÝMTO VTÁKOM
Ktokoľvek bez ohľadu na vek môže pomáhať vtákom tým, že podporuje akcie zamerané na ich ochranu, postavením vtáčej búdky alebo kŕmením. Prosím kliknite na obrázky dole a pozrite si informácie o tom, ako pomôcť jednotlivým druhom.

Bocian biely
Ak žijete v oblasti kde bociany biele hniezdia, mali by ste sa starať o ich hniezdiská a loviská.
Bociany radi stavajú svoje hniezda na komínoch, strechách budov, stromoch a pod. Ak chcete prilákať bociany do svojho susedstva, môžete s pomocou dospelých, pre ne vybudovať hniednu podložku a umiestniť ju na váš komín, strechu, či telegrafný stĺp s dobrým príletom a výhľadom. Nezabudnite však vždy kontaktovať so SOS/BirdLife Slovensko. Radi vám poskytneme informácie a rady o tom ako takúto hniednu podložku pre bociany vybudovať.
Taktiež môžete podporovať vhodné ekologické (a pre vtáctvo prijateľské) farmárčenie a ochranu bocianov, keď sa stanete členom SOS/BirdLife Slovensko.
Lastovička
Našťastie populácia lastovičiek v Európe je pomerne stabilná, ale aby to tak ostalo  musíme zaistiť ochranu ich hniezd a lovísk. Čo pre ne môžete spraviť? Neodstraňujte ich hniezda, ak ich najdete vo svojom dvore či stodole. Umožnite dospelým lastovičkám vychovávať a kŕmiť ich mladé. Mali by sme zabrániť používaniu pesticídov a iných intenzívnych chemikálii na farmách, nech je dostatok hmyzu pre lastovičky.
Pomôcť s ochranou lastovičiek a iných druhov vtákov žijúcich vo vidieckej krajine, môžete prispieť podporou, alebo pridaním sa k SOS/BirdLife Slovensko.
Dažďovník
Dážďovníkom môžete pomôcť ochranou ich hniezdisk. Je dôležité, aby pri výstavbách a rekonštrukčných prácach nedochádzalo k zániku ich tradičných hniezdisk. Každý od jednotlivca až po miestne úrady môže dosiahnuť zmenu.
Napríklad, miestne úrady môžu uplatňovať legislatívu na pomoc dážďovníkom. Ak sa naozaj zaujímate o dážďovníky, môžete na ne uporozrniť miestne úrady pri rekonštrukciach starých budov ako sú: nemocnice, mlyny, sklady.
  
Taktiež môžete problematiku hniezdisk dážďovníkov predostrieť majiteľom, architektom, staviteľom a pod.
Dážďovníkom môžete pomôcť aj vyvesením špeciálnych hniezdnych búdok. Môžete ich vyrobiť sami, alebo si ich už kúpiť hotové. Prosím kontaktujte SOS/BirdLife Slovensko, ak chcete získať informácie o tom ako postaviť vhodnú búdku pre dážďovníky.
Kukučka
Na pomoc kukučkám, ale aj iným voľne žijúcim živočíchom, sa môžete zapojiť do ochranárskych podujatí. Takto pomôžete zabrániť ničeniu krajiny vo vašom okolí a podporiť ochranu prírody vo vašej krajine. Taktiež môžete pomocť tým, že budete šíriť poznatky o kukučkách aj medzi vašimi priateľmi, takže sa budú aj oni môcť zapojiť do jej ochrany. Môžete sa stať aj členom SOS/BirdLife Slovensko.
Včelárik
Pomoc včelárikom je jednoznačná. Je ohrozovaný najmä zánikom vhodných hniezdnych stien zasypávaním odpodami alebo zarastaním vegetáciou. Ak chceme včalárikom pomôcť sledujme existujúce kolónie a v prípade potreby zrealizujme v zimných mesiacoch vyčistenie hniezdnej steny od náletových krovín. Včeláriky patria medzi druhy, ktoré sú často prenasledované kvôli nesprávnemu chápaniu spôsobu ich života. Sú známe prípady, kedy sa našli upchaté hniezdne nory molitanom v dôsledku čoho uhynuli nielen mláďatá, ale často aj dospelé vtáky zahrievajúce znášku. Preto je dôležité kolónie aj sledovať a v prípade spozorovaniu negatívneho zásahu nás kontaktovať.

Spring Alive is supported by

HC Group