Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Nájsť na stránke:
Úvod   ›   Včelárik zlatý
sound offsound on
Drukuj
Poslať priateľom

Včelárik zlatý

Včelárik zlatý (Merops apiaster) svojím pestrým sfarbením pripomína exotického operenca. Patrí medzi najfarebnejšie vtáky žijúce u nás a svojím spôsobom života je tiež nemenej zaujímavý.
Vyznačuje sa charakteristickým tvarom tela, hlasom  a aj spôsobom pohybu. Prileta z Afriky medzi poslednými vtákmi koncom apríla až začiatkom mája, kedy už má dosť potravy.

Ako rozoznať včelárika
Najfarebnejší vták Európy. Je výrazne žlto, zlatožlto, zeleno až tyrkysovo sfarbený s dlhým špicatým zobákom a dlhým chovostom, v strede ktorého  má predĺžené kormidlovacie perá. Ozýva sa charakteristickým ďur ďur ďur-ďalag.
Ako rozlíšiť mladého a dospelého včelárika?
Matnejšie a svetlejšie operenie ako adult.
Čo jedia?
Včeláriky sa živia veľkými druhmi hmyzu (včely, osy, motýle a iné blanokrídlovce), ktorý chytajú počas letu alebo z vyvýšeného posedu. Nestrávenú časť potravy vyvrhujú vo forme malých chuchvalcov nazývaných ako vývržky. Pre skonzumovaním včely či osy zvyknú odtrániť žihadlo.
Hniezda
Hniezda si vyhrabávajú do pieskových alebo hlinených stiev na brehoch väčších riek, v pieskovniach či stenách obnažených svahov. Obsádza často miesta, kde je veľmi ohrozený a zraniteľný kvôli ľudksej činnosti. Obsádza aj vykopané základy rodinných domov v okrajových častiach obývaných území, prípadne chatových oblastí.

Zimovanie
Patrí medzi trasmigrujúce druhy, zimuje v oblastiach južne za Saharou. Do Afriky odlieta už koncom leta a vracia sa medzi poslednými sťahovavými vtákmi.
Populácia včelárikov v Európe
Hniezdi v južnej a východnej Európe po stredné Francúzsko a po Alpy. Na Slovensku v nižších obliastiach na juhu, avšak v dôsledku klimatických zmien sa šíri smerom na sever.  Žije v teplých a suchých oblastiach s riedkymi hájmi, trávnatými plochami so strými pôdnymi odkryvmi

Spring Alive is supported by

HC Group