Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Nájsť na stránke:
Úvod   ›   Klimatické zmeny
Drukuj
Poslať priateľom

Klimatické zmeny

Klíma predstavuje priemernú štruktúru počasia regiónu z dlhodobého hľadiska. Posledné roky badať, že klíma jednotlivých regiónov je stále teplejšia a suchšia. Zmena klímy ovplyvňuje počasie z dlhodobého hľadiska. Napríklad počas posledných rokov je v zime postupne teplejšie a letá sú stále teplejšie a suchšie.
Klimatické zmeny sú spôsobené globálnym otepľovaním, čo je priemerný nárast celkovej teploty našej planéty.Teplejšie podnebie na Zemi, spôsobuje zmeny v zrážkovej činnosti a zmeny pod morskou hladinou, s veľkým vplyvom na voľne žijúce zvieratá a samozrejme aj na ľudí. Keď vedci hovoria o zmene klímy upozorňujú na gllobálne otepľovanie spôsobeného skleníkovým efektom. "Skleníkový efekt" sa prirovnáva ku konštrukcii a fungovaniu skleníka: sklá okien skleníka prepúšťajú slnečné lúče, ale prostredníctvom skla sa udržiava a neprepúšťa teplo do okolia. V dôsledku toho sa mikroklíma skleníka stáva veľmi teplá a rastliny tak môžu rásť v regiónoch, ktoré sú pre ne príliš studené. Krajina je obklopená svoju atmosféru. Toto prostredie, ktorého časť sa skladá zo vzduchu, ktorý dýchame, je plné rôznych plynov. Niektoré z nich, ako je oxid uhličitý, sa správajú rovnako ako sklenené okná skleníka, ktoré bránia úniku tepla z späť do vesmíru, to je dôvod, prečo hovoríme týmto plynom ako skleníkové plyny. Slnečné žiarenie vstúpi do atmosféry a prechádza vrstvou skleníkových plynov. Časť energie zo slnečného žiarenia je absorbovaná vodami v krajine, pôdou a živočíchmi. Neskôr sa táto energia postupne vracia do atmosféry. Čím vyššie je množstvo skleníkových plynov v atmosfére, tým viac tepla, že je v "pasci". Toto je skleníkový efekt.
Skleníkové plyny sa vyskytujú v prírode a v správnom pomere sú veľmi prospešné pre Zem. Zvýšujú teplotu na našej planéte, a bez nich by kvôli chladu nebolo možné prežiť na Zemi. Keď je však skleníkový efekt príliš silný, teplota na Zemi narastá príliš rýchlo a príliš vysoko. Dokonca aj veľmi malé zmeny teploty môžu vážne ovplyvniť životy ľudí, zvierat a rastlín, pretože náhle zmeny a nárast teploty spôsobí viac extrémnych klimatických javov, ako sú hurikány, záplavy, vlny horúčav, sucha a búrok, a dôjde k vzostupu morskej hladiny v dôsledku roztopenia polárneho ľadovca. Začiatky a konce ročných období sa budú meniť, a to do značnej miery ovplyvní všetky formy života na Zemi.
Jedným zo spôsobov, ako študovať klimatické zmeny, ktoré na našej planéte prebiehajú, je pozorovanie dátum príletu sťahovavých vtákov: to je presne myšlienka projektu Jar ožíva - Spring alive! Vzhľadom k tomu, že sa klíma otepľuje, mnohé vtáky sa vrácajú zo svojich zimovísk skôr a kladú vajcia tiež podstatne skôr. To znamená, že niektoré z nich môžu mať problémy nájsť potraviny, napríklad hmyz alebo ovocie, pretože tieto nemusia byť ešte v prírode dostupné. Problém môže byť aj opačný. Vtáky sa počas migrácie zo zimovísk ležiacich na juhu Afriky riadia aj dĺžkou dňa. To znamená, že časť populácie zimujúcej až v ďalekej južnej Afrike sa vráti v čase, keď už u nás nebude dostatok potravy na vychovanie mláďat (v prírode už nebudú dostupné larvy hmyzu a pod.). Obvyklé stanovištia vtákov sa môžu stať nevhodnými pre ďalšie prežívanie druhov v nich, môžu sa stať príliš mokré, suché alebo príliš teplé, takže vtáky môžu byť nútené presunúť sa do nových oblastí, ktoré však nemusia byť už vôbec dostupné.
Čo môžete urobiť pre zníženie skleníkových plynov v atmosfére, a tak prispieť k spomaleniu klimatických zmien? Skúste:
  • šetrite energiu doma aj v škole (vypnite svetlo, keď opustíte miestnosť, nenechávajte elektronické prístroje v pohotovostnom režime, atď), veľká časť tejto energie sa vyrába spaľovaním fosílnych palív, ktoré produkujú skleníkové plyny,
  • používajte verejnú dopravu a bicykle namiesto automobilov, spaľovaním benzínu a nafty sa produkuje veľa skleníkových plynov,
  • vysádzajte rastliny a stromy, ktoré budú absorbovať oxid uhličitý z atmosféry,
  • recyklujte odpad, ktorý znižuje množstvo energie potrebnej na výrobu nových produktov,
  • kupujte výrobky šetriace energiu,
  • informujte ostatných o zmene klímy, a ako môžu prispieť k zabráneniu zvyšovania jej účinkov.

Spring Alive 2019 is supported by

HC Group