Like most websites we use cookies. If you're happy with that, just carry on as normal - otherwise to find out more click here.
   
Nájsť na stránke:
Úvod   ›   Kukučka
sound offsound on
Drukuj
Poslať priateľom

Kukučka

Kukučka je vták približne rovnako veľký ako holub. Chrbát je popolavo sivý s bielym čierno prúžkovaným bruchom. Väčšinou zaznamenávame  len jej tmavú aerodynamickú siluetu, rýchlo letiacu ponad poliami medzi lesmi. Na jar môžete počuť ako sa kukučky ozývajú charakteristickým „ku-kuk, ku-kuk“. Sú to samčekovia oznamujúci svoju prítomnosť
Kukučky sa vyskytujú bežne v celej našej krajine, od lesov, polí až po horské svahy. Zvláštnosťou pri kukačkách je, že si nestavajú vlastné hniezda. Vajíčka kladú do hniezd iných druhov vtákov. Samičky pritom dokážu napodobniť farbu svojich vajíčok podľa sfarbenia vajíčok jednotlivých hostiteľských vtákov.

Čo jedia?
Hmyz – hlavne húsenice motýľov a chrobáky. Kukučka sa nešpecializuje na žiadny konkrétny druh koristi, ale loví hmyz, ktorý je najpočetnejší a tým pádom je najľahšie ho nájsť a chytiť.
Kukučie hniezda
Namiesto stavania vlastných hniezd používajú kukučky hniezda „hostiteľov“ ako sú vrchárka modrá a ľabtuška lúčna. Keď samička kukučky nájde vhodné hniezdo a ostatné vtáky sa nedívajú, odstráni jedno ich vajíčko a na jeho miesto znesie svoje vlastné vajce. Niekedy sú tieto hniezda postavené vtákmi, ktoré sú omnoho menšie než mladá kukučka. „Rodičia“ musia ťažko pracovať, aby nakŕmili obrie mláďa, ktoré omylom považujú za svoje.
Zimovanie
Zimoviská kukučiek hniezdiacich v Európe sa nachádzajú v Afrike, obyčajne na savanách. Niektoré vtáky zo západnej časti Ázie tiež zimujú v Európe, iné v Ázií, až po Novú Guineu v Tichom Oceáne.
Populácia kukučiek v Európe
V Európe je populácia kukučiek pomerne veľká a stabilná, hoci veľkosť západoeurópskej populácie klesá, najnápadnejšie vo Francúzku.

Spring Alive is supported by

HC Group