Zahvale

Spletna stran Spring Alive je sofinancirana s strani Evropske komisije ob 25. obletnici evropske Direktive o pticah (79/409/CEE).
Zahvaljujemo se RSPB-ju, Chrisu Gomersallu, Larsu Lachmannu, Paulini Skoczylas, Arturju Taborju in Marcinu Karetti za mnoge slike ptic, ki jih lahko vidimo na tej spletni strani.